Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Udział szkoły w programach w roku szkolnym 2017/2018

REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Program

 Zrealizowane formy

Projekt „ Kierunek Przyszłość”-

szkolny opiekun projektu - Agata Nowak

program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 Podniesienie kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych uczniów szkół podstawowych  gimnazjów Gminy Gdów poprzez zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz podniesienie kompetencji  nauczycieli poprzez różnorodne szkolenia i studia podyplomowe.

W roku szkolnym 2017/18 przeprowadzono 30 godzin zajęć wyrównawczych z informatyki dla klas I-III i  30 godzin dla klas IV- VI, 60 godzin zajęć rozwijających z programowania gier i aplikacji mobilnych klas IV-VI, 60 godzin warsztatów z robotyki lego MINSTRORMS EV3, 120 godziny warsztatów z gier i zabaw matematycznych oraz przygotowujących do konkursów matematycznych dla klas IV-VI, 60 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I-III i 120 godziny dla klas IV-VI, przeprowadzono również 60 godziny zajęć wyrównawczych z przyrody dla klas IV-VI oraz 60 godzin warsztatów z doświadczeń i eksperymentów w przyrodzie dla klas I-III. Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w obozie interdyscyplinarnym nad Morzem Bałtyckim.

Program

 „AktywnaTablica”

koordynator

- Wanda Małek

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu:                                          

- wyposażone zostały 3 sale lekcyjne w tablice interaktywne,                                                                       

 - nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie stosowania TIK w nauczaniu, 

- nauczyciele wykorzystywali tablice interaktywne i TIK na zajęciach edukacyjnych, zajęciach indywidualnych z uczniami, jak również na zajęciach pozalekcyjnych, zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających,  

- nauczyciele współpracowali ze sobą oraz nauczycielami z innych szkół, dzieląc się swoją wiedza, doświadczeniem, pomagając sobie w  przygotowywaniu atrakcyjnych zajęć dla dzieci, wymieniając między sobą ciekawe pomysły, rozwiązania, pomocne informacje, jak również  gotowe scenariusze zajęć.

Program ochrony powietrza „ Life”- koordynator

- Agata Nowak

 

W szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas III – VI z ekodoradcą panem Piotrem Zawałą w ramach projektu Life „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"

Podczas zajęć uczniowie wysłuchali wykładu połączonego z prezentacją multimedialną na temat niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i degradację środowiska naturalnego. Słuchacze poznali główne czynniki sprzyjające powstawaniu smogu oraz główną substancję rakotwórczą jaką jest benzopiren. Podsumowaniem warsztatów było wypełnianie przez uczniów kart pracy dotyczących smogu.

„ Trzymaj formę” koordynator –

Kinga Brandys

Joanna Żaba

W ramach programu przygotowano ogólnodostępną gazetkę na korytarzu szkolnym i stołówce  poświęconą treściom związanym z założeniami programu  „Trzymaj formę”, która zawierała m.in. talerz zdrowia, znaczenie witamin, rodzaje produktów spożywczych i ich wartości odżywcze, sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu.

      W ramach programu przeprowadzono również cykl zajęć świetlicowych dotyczących piramidy zdrowia, wartości odżywczych w spożywanych pokarmach, przygotowano gazetkę ścienną w świetlicy szkolnej, o tematyce prozdrowotnej, która zawierała kosz produktów wartościowych i odżywczych zalecanych do spożycia.

Przeprowadzono testy sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego ( test Coopera, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej „ Eurofit”) oraz prelekcje o tematyce sportowej, jak również promują wartości aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o kondycję fizyczną i zdrowy styl życia.

Rodzice dostali na zebraniu ulotki na temat zdrowego stylu życia, wykorzystania żywności, posługiwania się etykietą

Uczniowie dostali ulotki związane z programem i dotyczące zdrowego odżywiania i dbania o swoją kondycję.

Na podstawie materiałów i ulotek, które dostali uczniowie klas IV-VI w maju odbył się Konkurs Trzymaj Formę ,,Zdrowe odżywianie”. Celem konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży poprzez:

1) pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia zdrowego stylu życia oraz ich  znaczenia dla organizmu człowieka,

 2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności  i doskonalenie umiejętności  korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych

 3) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu  umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji

4) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,

 5) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

Uczniowie wykazali się znajomością podstawowych zasad odżywiania i zostali nagrodzeni ( 4 osoby zostały nagrodzone, a 3 wyróżnione)

Zorganizowano Dzień Dziecka - Dzień Sportu- udział wszystkich dzieci w rozgrywkach sportowych

W ramach realizacji Projektów Edukacyjnych uczniowie klas II gimnazjalnych pracowali nad tematami związanymi ze zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem.

Uczniowie w okresie jesiennym poznawali wartości  odżywcze owoców i warzyw na zajęciach edukacyjnych oraz otrzymywali owoce , warzywa i mleko biorąc udział w innych programach.

Zwracano uwagę na właściwą postawę ciała podczas zajęć. Dopasowano stoliki i krzesła w każdej klasie do wzrostu ucznia.

Przygotowanie i udział dzieci w VII Spartakiadzie Przedszkolaka.

„Odblaskowa szkoła”- koordynator -Krystyna Niedziułka

 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu  ,,Odblaskowa Szkoła” uczniowie zostali wyposażeni w elementy odblaskowe. W październiku zostało zorganizowane spotkanie  policjanta  z najmłodszymi dziećmi. W szkole odbyły się  dwa ogólnoszkolne konkursy. Jeden – plastyczny dla klas O –VI  , drugi dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas II-III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców.  Została wykonana wystawka najlepszych prac konkursu plastycznego,  gazetka oraz inscenizacja w wykonaniu uczniów kl. III a  na temat bezpieczeństwa na drodze.   Na lekcjach wychowawczych, techniki i lekcjach wychowania fizycznego dzieci zdobywały i poszerzały wiedzę  o zasadach ruchu drogowego , poznawały znaki drogowe. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach o bezpiecznym poruszaniu się na drodze pieszo i rowerem.  W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono zajęcia „Bezpiecznie do szkoły”, „Na ulicy”, „Na pomoc!”, „Bezpieczne zabawy”.    Przeprowadzono praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu na drugą stronę ulicy.

- W ramach programu  ,,Odblaskowa Szkoła” w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, konieczności stosowania elementów odblaskowych, znajomości podstawowych znaków drogowych.

 

„Akademia Kubusia Puchatka” -koordynator –Ewa Orzechowska

 

 Program kierowany do uczniów klas pierwszych, brały w nim udział kl. I a i I b. Uczniowie  otrzymali książeczki, które wypełniali, kolorując, rozwiązując rebusy i krzyżówki, po zajęciach z zakresu: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego korzystania z urządzeń domowych, bezpieczeństwa w domu i w szkole oraz w Internecie, pierwszej pomocy. Dzieci wzięły aktywny udział w spotkaniu z pielęgniarzem- ratownikiem medycznym, które miało miejsce w naszej szkole. Uczniowie, za pośrednictwem  strony internetowej  rozwiązywali ogólnopolski test , będący podsumowaniem działań Akademii Kubusia Puchatka.

 

Program przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

koordynator –

Ewa Szczygieł

Przeprowadzono  zajęcia warsztatowe o tematyce:

- Co i dlaczego dymi?

- Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

- Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

- Jak unikać dymu papierosowego?

„ Owoce w szkole”  

 

„ Pij mleko”

koordynator -

Barbara Obruśnik

Projekt „Owoce w szkole” rozpoczął się w 2 X i trwał do 15 XII 2017 r . W projekcie brało udział 293 uczniów z klas I-V. Przez 10 tygodni dzieci otrzymywały porcję owoców i warzyw. Były to: jabłka, gruszki, śliwki, marchewki, papryki słodkie, pomidorki koktajlowe, rzodkiewki, kawałki kalarepy oraz  soki owocowe i warzywne. Kontynuacja tego promującego zdrowe odżywianie projektu, przyczynia się do zmiany nawyków żywieniowych zarówno dzieci jak i ich rodziców. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie.

 Przeprowadzono z dziećmi  zajęcia edukacyjne i plastyczne na temat korzyści płynących z częstego jedzenia warzyw i owoców. Wykonano gazetki  w klasach propagujące zdrowy styl życia. W ramach akcji zostały wprowadzone  zdrowe zasady żywieniowe, wykonywano sałatki w celu promocji zdrowia i samodzielności dzieci.

Równocześnie z akcją „Owoce w szkole” współistniał kolejny projekt „Mleko   w szkole”. W projekcie wzięło udział 246 uczniów z klas I-V.

Projekt rozpoczął się 2 X i trwał do 15 XII 2017 r . Razem z owocami i warzywami uczniowie otrzymywali napoje mleczne takie jak: mleko, kefir lub jogurt.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w projekcie, który na pewno przyczynił się do rozpropagowania picia napojów mlecznych wśród uczniów naszej szkoły.

    W II okresie projekt „Owoce w szkole” był realizowany od lutego  do czerwca. Uczniowie otrzymywali porcje 0.2 l. Były to: rzodkiewki, kawałki  kalarepy, marchewki, jabłka, gruszki, pomidorki koktajlowe, truskawki i sok warzywno-owocowy. W ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I-V otrzymali  13185 produktów owocowo-warzywnych.

W II okresie w ramach projektu „Mleko w szkole” uczniowie klas I-V otrzymali 9840produktów mlecznych w porcjach 0,25 l. Były to: mleko białe, ser twarogowy, kefir naturalny, jogurt naturalny.

„ Zbieramy nakrętki”  

koordynator –

Dorota Jamka-Stawarz

Uczniowie wszystkich klas gromadzą zakrętki, które odbiera mama chłopca potrzebującego stałej rehabilitacji. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, systematycznie  przekazujemy znaczną ilość nakrętek.

 W klasach gimnazjalnych i klasach VII również przeprowadzono akcję zbierania zakrętek, które przekazano dla potrzebującego ucznia klasy gimnazjalnej .

„ Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka” koordynator –

Wanda Małek

W miesiącu październiku odbył się szkolny konkurs. Cała społeczność szkolna, aby pomóc schronisku w Bolesławcu do którego trafiają bezdomne psy i koty z terenu gminy Gdów, zbierała karmę suchą  w puszkach oraz koce i poduszki dla zwierząt. W sumie zebraliśmy 140,89kg karmy.

Dar ten przekazaliśmy w  dniu 30.10.2017r. pani Iwonie Warchoł, koordynatorowi Centrum Wolontariatu w Podolanach.

Wyniki konkursu:

I m. klasa III a

II m. klkasa III c

III m.klasa Va

Natomiast w miesiącu grudniu została przeprowadzona akcja zbiórki pieniężnej dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w ramach corocznej akcji ,,Gwiazdka dla zwierzaka”. Zebrano kwotę 650 zł, które zostały przekazane do schroniska.

  W oddziale przedszkolnym przeprowadzono zajęcia kompleksowe „Moje zwierzątko”. Odbyły się również zajęcia z udziałem żółwia oraz psa. Tematyka opieki nad zwierzętami pojawiła się również przy doborze literatury na „Tydzień czytania” w klasach młodszych.

„ Ekoklasa”-koordynator - Grażyna Jakieła

 

EKOKLASA

W I okresie roku szkolnego 2017/2018 w szkole zostało zebrane:

ok 170 kg baterii

ok 3,5 kg telefonów

oraz 4,5 tony makulatury

W II okresie roku szkolnego 2017/2018 w szkole zostało zebrane:

ok 237  kg baterii   razem 407

ok 3,5 kg telefonów

oraz 4,5 tony makulatury

roku szkolnego 2017/2018 w szkole zostało zebrane:

ok  407 kg baterii

ok 3,5 kg telefonów

oraz 8,tony makulatury

Wyniki poszczególnych klas znajdują się w poniżej tabeli

EKOKLASA
Klasa
Liczba uczniów
Makulatura IX
Baterie
XI
Telefony
Baterie
II
Makulatura IV
Baterie
V
Razem punkty
Miejsce
0 a
14
1,24
0
0
0,54
1,4
3,31
6,49
 
0 b
16
6,02
12,05
25
9,04
17,79
16,14
86,04
II
1 a
17
0,82
7,19
0
4,6
4,79
2,89
20,29
 
1 b
16
4,52
0
0
0
16,22
9,62
30,36
wyróżnienie
2 a
13
3,88
0
0
0,85
2,26
0
6,99
 
2 b
13
34,26
38,27
25
82,91
15,19
16,5
213,13
I
3 a
24
2,1
3,65
12,5
0,15
5,22
1,13
24,75
 
3 b
25
24,2
10,95
0
0
13,02
9,21
57,38
III
3 c
21
3,32
2,98
0
0,31
5,54
1,65
13,8
 
3 d
14
0,55
0,22
0
0
0,16
17,39
18,32
 
4 a
26
2,99
2,98
6,25
0,31
1,87
1,24
15,64
 
4 b
25
2,16
0
0
0,46
1,73
0
4,35
 
4 c
26
2,48
1,65
6,25
0,15
2,31
7,66
20,5
 
5 a
19
3,35
1,88
0
0
3,64
0
8,87
 
5 b
20
3,01
15,81
0
0
2,59
12,62
34,03
wyróżnienie
5 c
22
0,97
0,55
18,75
0
3,3
0
23,57
 
6 a
27
1,07
1,65
0
0,54
0,68
1,65
5,59
 
6 b
26
2,86
0,1
6,25
0,07
2,51
0
11,79
 

 

Projekt

„Trzy stolice”

koordynatorzy : Renata Sędzik, Grażyna Sparzyńska

Zapoznanie uczniów podczas lekcji wychowawczych

 z legendami związanymi z drugą stolicą Polski – Krakowem. Były to : „O Kazimierzu królu chłopów”

  O dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem” i „O pierścieniu księżnej Kingi”

Zorganizowanie mini quizu dotyczącego treści legend

Zapoznanie uczniów z sylwetkami Bolesława Wstydliwego i świętej Kingi oraz Kazimierza Wielkiego na lekcjach historii

Zorganizowanie gazetki przedstawiającej renesansowe kamienice

W ramach lekcji historii i społeczeństwa uczniowie poznali zabytki renesansowe znajdujące się w Krakowie oraz sylwetki wielkich polskich władców z okresu „złotego wieku”. Wykonali również plakaty na temat znanych postaci historycznych związanych z druga stolicą Polski.

Organizacja dwóch wycieczek do Krakowa

1. Wycieczka na Wzgórze Wawelskie:

- zwiedzanie Zamku Królewskiego – komnat i dziedzińca

- zwiedzanie Katedry oraz Grobów Królewskich

- wyjście na wieżę z Dzwonem Zygmunta

- Muzeum Katedralne – zapoznanie uczniów z ekspozycją obejmującą najcenniejsze  skarby  polskiej kultury

2. Wycieczka do starej dzielnicy żydowskiej – Kazimierz – zapoznanie uczniów z zachowanymi  budowlami oraz kulturą żydowskiej mniejszości narodowej

- spacer z przewodnikiem po uliczkach i placach

- zwiedzanie synagogi Remuh oraz przyległego cmentarza żydowskiego

- Muzeum Etnograficzne -  uczestnictwo w warsztatach dotyczących życia codziennego  w średniowiecznym Krakowie

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej poświęconej podsumowaniu wyjazdów

Przygotowanie polsko- angielskich plakatów dokumentujących wycieczki i będących jednocześnie promocją miasta Kraków

Prezentacja plakatów w formie gazetki na korytarzu szkolnym

Przez cały rok szkolny w oddziale przedszkolnym codziennie segregowano makulaturę wyrzucając ją do odpowiedniego kosza.

Przeprowadzono zajęcia kompleksowe „Chronimy środowisko” ( Co to jest ekologia?, Jak długo będzie bić zielone serce, Wielkie sprzątanie).

Wykonano pracę plastyczną na IX Święto Niezapominajki  o tematyce „Zmieniamy powietrze na lepsze”.

 

„Tydzień czytania”

koordynator kl.0-III–

Ewa Szczygieł

kl. IV-VI

Krystyna Niedziułka

   W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przeprowadzono „TYDZIEŃ CZYTANIA” z udziałem zaproszonych rodziców uczniów klas młodszych.

Wymiana młodzieży polsko – niemieckiej

Gdów – Orscholz (Saarland – Niemcy)

Anna Greb

Katarzyna Molicka-Mocek

- opracowanie programu wymiany do tematu „Kuchnia polsko-niemiecka: tradycyjne potrawy naszych krajów”

- przygotowanie polskiej młodzieży (12 uczniów) do uczestnictwa w wymianie (wymiana pomysłów, opracowanie językowe, przygotowanie prezentacji przez uczniów do wybranych potraw, opracowanie wiadomości kulturoznawczych niemieckiego landu – Saarland)

- przeprowadzenie wymiany w dniach 15.05 – 20.05.2018r.