Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Udział szkoły w programach w roku szkolnym 2016/2017

REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM  2016/2017 

Program

Zrealizowane formy

 „ Trzymaj formę”

koordynator Grzegorz  Ziejewski

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego( Test Coopera, Indeks Sprawności Fizycznej).

Projekcja filmów o tematyce sportowej.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących zdrowego stylu życia, odżywiania i alergii pokarmowych.

Organizowanie Dnia Rodziny w formie pikniku połączonego
 z zawodami sportowymi dla dzieci i rodziców.

Aktywny pobyt dzieci w Centrum Zabaw Dziecięcych „Gibon”  w Krakowie. Aktywny udział dzieci w konkurencjach podczas Dnia Sportu. Zorganizowanie pikniku sportowego na Zarabi.

Organizowanie wycieczek,  spacerów, wyjazdów na zielone szkoły, do gospodarstw agroturystycznych.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących zdrowego trybu życia - kształtowanie nawyków jedzenia „zdrowego śniadania”.

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym i na boisku sportowym – jako propozycja spędzania wolnego czasu w sposób czynny.

Gry i zabawy zręcznościowe na urządzeniach na placu zabaw.

Zapoznanie z rodzajami dyscyplin sportowych.

Wykonanie plakatu sporty zimowe zachęcającego do spędzania wolnego czasu na sportowo.

Wyścigi na wesoło – wprowadzenie współzawodnictwa w grupie.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Wspólne gry i zabawy ruchowe na zajęciach świetlicowych.

Gry zespołowe na boisku szkolnym – siatkówka, piłka nożna, ringo, „dwa ognie” , ćwiczenia ze skakanką. Pogadanki dotyczące znaczenia systematycznego uprawiania sportu dla organizmu. Przeglądanie czasopism  - wyszukiwanie informacji o osiągnięciach polskich sportowców .

Kształtowanie nawyków „zdrowego” żywienia i spędzania czasu wolnego, wykonanie plakatów o tematyce zdrowotnej. Promocja zdrowia  - doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji o znaczeniu witamin w naszym życiu. Recepta na ciszę –przyczyny hałasu. Tworzenie recepty na ciszę w świetlicy szkolnej, tworzenie „stref ciszy”, zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu na przerwach śródlekcyjnych poprzez zabawy integracyjne, gry planszowe itp.

- Przeprowadzenie konkursu na najlepszego tancerza.

 „Odblaskowa szkoła”  

koordynator Krystyna Niedziułka

W ramach projektu uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i elementy odblaskowe. W listopadzie zorganizowano spotkania z policjantami z Powiatowej Policji w Wieliczce w grupach wiekowych  klas I - III , IV – VI oraz w oddziałach przedszkolnych.Została wykonana wystawka najlepszych prac konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa na drodze. Na lekcjach wychowawczych, techniki i lekcjach wychowania fizycznego dzieci zdobywały i poszerzały wiedzę o zasadach ruchu drogowego , poznawały znaki drogowe. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach o bezpiecznym poruszaniu się na drodze pieszo i rowerem. W szkole odbyły się dwa ogólnoszkolne konkursy. Jeden – plastyczny , drugi dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców.

Przeprowadzono lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez jezdnię i rozpoznawania znakówdrogowych.

W klasach młodszych prezentowano filmy edukacyjne poświęconych tej tematyce.

W ramach działań Samorządu Szkolnego został przeprowadzony konkurs na komiks o tematyce „Bezpieczne ferie zimowe”. Uczestnicy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe.

Odbył się również na dyskotece szkolnej Odblaskowy pokaz mody.

- Przeprowadzenie zajęć „Kto spieszy na ratunek?”, „Bądź ostrożny!”, „Bezpieczne wakacje”.

- Zorganizowanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego zajęć z udziałem ratownika medycznego.

 „ Owoce w szkole”  

koordynator Barbara Obruśnik

Projekt „Owoce w szkole” rozpoczął się w  X i trwał do XII 2016 r. W projekcie brało udział 218 uczniów z klas I-III. Dwa lub trzy razy w tygodniu, dzieci otrzymywały porcję owoców i warzyw. Były to: borówki amerykańskie ,jabłka, gruszki, marchewki, papryki słodkie, pomidorki koktajlowe, rzodkiewki, soki owocowe i warzywne. Kontynuacja tego promującego zdrowe odżywianie projektu, przyczynia się do zmiany nawyków żywieniowych zarówno dzieci jak i ich rodziców. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie.

 Przeprowadzono z dziećmi cykl zajęć na temat: ,,Jedz owoce bo są zdrowe, kolorowe”. Wykonano gazetki na korytarzu i w klasach zachęcające do częstego jedzenia owoców i warzyw.

W ramach akcji zostały wprowadzone  zdrowe zasady żywieniowe, wykonywano sałatki w celu promocji zdrowia i samodzielności oraz uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych o tej tematyce.

W II okresie projekt trwał do kwietnia. Nadal rozdawane były owoce i warzywa dwa lub trzy razy w tygodniu.

Wśród owoców pojawiły się truskawki.

„Dzieciństwo bez próchnicy” – koordynator Ewa Szczygieł

 

 

- przeprowadzenie zajęć projektowych

- wyposażenie dzieci w szczoteczki, pasty do zębów, klepsydry do odmierzania czasu mycia zębów, kolorowanki

- przekazanie rodzicom broszurek, prezentacja filmu „Dzieciństwo bez próchnicy”

Przeprowadzenie doświadczenia „Dlaczego warto dbać o zęby”

 „ Pij mleko”

Od września wszyscy uczniowie klas 0 - VI otrzymywali kartoniki z mlekiem.

 „ Zbieramy nakrętki” 

 koordynator Dorota Jamka-Stawarz

Co trzy miesiące uczniowie gromadzą zakrętki, które odbiera mama chłopca potrzebującego stałej rehabilitacji. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, systematycznie  przekazujemy znaczną ilość nakrętek.

 „ Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”

koordynator Wanda Małek

W dniach od 16.11.16r. do 16.12.16r. odbył się szkolny konkurs ,,Gwiazdka dlazwierzaka” - zbiórki karmy suchej i w puszkach dla zwierząt z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców udało nam się zebrać 169,95kg karmy dla zwierząt.

Wyniki konkursu:I mjs. kl.IIa- zebrała 61.37kg. karmyII mjs. kl.IV a- zabrała34.32kg. karmyIII mjs.kl.III b- zebrała 13,28kg. karmy

Na szczególne wyróżnienie w konkursie zasługują uczniowie Kamila Małysz, Krzysztof Głowiak oraz Miłosz Gomółka z klasy IIa , którzy przynieśli największą ilość karmy suchej i w puszkach.  Wszystkie dary w dniu 20.12.16r. zostały przekazane do schroniska.

- Przeprowadzono  zajęcia ze zwierzakiem (2 chomiki, żółw).             

– Przeprowadzono rozmowy na temat opieki nad domowymi zwierzętami.  

W konkursie czytelniczym „CZYTAJ Z NAMI” oraz w „TYGODNIU CZYTANIA” została poruszona tematyka właściwej opieki nad zwierzętami (psami, kotami) oraz niepowtarzalnej  i silnej więzi zwierzaka z właścicielem.

 „ Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła 

 

Przez cały rok szkolny zostało zebrane

Makulatura – 6. 7 tony    Baterie – 270, 8 kg    Telefony – 4,35kg    Puszki - 28 kg

Wyniki poszczególnych klas:

I miejsce – kl I b     II miejsce – kl II b        III miejsce – kl 0 b

Wykonywano prace plastyczne o tematyce ekologicznej, tworzono hasła o ochronie środowiska z rozsypanki wyrazowej w świetlicy szkolnej.

Oglądano  filmy ekologiczne z serii „Była sobie Ziemia”.

„Trzy stolice”

koordynator 

Renata Sędzik Grażyna Sparzyńska 

 

   W  roku szk. 2016/17 realizowano w klasach czwartych program „Trzy stolice”, którego celem jest poszerzenie wiedzy o początkach państwowości polskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

W ramach realizacji tego programu na godzinach wychowawczych zapoznano uczniów z legendami dotyczącymi początków państwowości polskiej.

W szczególności: „Legendą o Popielu”,

 „ O Piaście Kołodzieju” oraz o „ Lechu, Czechu i Rusie”. Po zapoznaniu dzieci z legendami wykonane zostały prace plastyczne nawiązujące tematycznie do  legend. Na kole historycznym uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia herbów oraz wykonywali i opisywali herby wybranych miast –  dawnych stolic Polski oraz herby sławnych polskich rodów. Herby zostały wykonane technikami kolażu i zaprezentowane na gazetce na korytarzu szkoły. Herby zaopatrzono krótkimi opisami w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim. Następnym działaniem było zapoznanie uczniów z przykładami architektury obronnej średniowiecza, jakimi były grody. Makiety grodów uczniowie wykonywali na zajęciach koła historycznego.

Przeprowadzono lekcję wychowawczą -  legendy o początkach państwowości polskiej, wykonano klasową gazetkę na  ten temat.

Przeprowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego ( w ramach koła historycznego ) na temat słownictwa związanego z heraldyką

Przygotowano gazetkę na korytarzu szkolnym  - herby dawnych stolic Polski.

Nawiązano współpracę z Biurem Turystycznym  „Mark-Trawel” w zakresie organizacji wycieczki do poznania i Gniezna przewidzianej na czerwiec 2017

Na godzinach wychowawczych, uczniowie zapoznali się z sylwetkami pierwszych władców Polski.

Na zajęciach koła historycznego uczniowie  dowiedzieli się o życiu codziennym w średniowieczu, obyczajach i strojach oraz wyposażeniu rycerskim. Wykonane zostały prace ukazujące średniowieczne stroje oraz uzbrojenie Prace te wyeksponowano na gazetce szkolnej.

Podczas zajęć uczniowie pracowali także w języku angielskim. Poznali słownictwo dotyczące średniowiecza i wykonali plakat. Przeczytali książkę pt. „ Professor Weng and King Arthur”  oraz oglądali bajkę „Excalibur”. Działania wprowadziły ich do kolejnego przedsięwzięcia, jakim było przedstawienie pt. „Jak Artur został królem Anglii”. Spektakl zobaczyli rodzice na spotkaniu z okazji Dnia Matki.

Działania w bieżącym roku szkolnym zakończyła dwudniowa wycieczka do miejsc związanych z początkami państwowości polskiej : Poznania, Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Biskupina i Kruszwicy.

Podsumowaniem pierwszego etapu projektu będzie konkurs wiedzy na temat średniowiecza w Polsce. Zostanie on przeprowadzony  we wrześniu  roku szkolnego 2017 / 2018.

- Przeprowadzenie w oddziale przedszkolnym zajęć, podczas których dzieci zostały zapoznane z legendą „Wars i Sawa”. - Przeprowadzenie zajęć „Razem z Wisłą” zapoznanie dzieci z herbami Warszawy i Krakowa oraz z ich charakterystycznymi zabytkami (Zamek królewski w Warszawie, Sukiennice w Krakowie).

     Realizacja projektu „ Wędrując poGminie Gdów” skupiła się na następujących działaniach: zorganizowano wycieczkę po Gminie z uwzględnieniem zabytków i osobliwości Gminy Gdów, wykonano gazetkę okolicznościową dokumentującą wyżej opisaną wycieczkę. Następne działania w ramach projektu będą realizowane w II półroczu głównie w plenerze i obejmować będą piesze wycieczki po miejscowości GDÓW.

  W II półroczu realizacja projektu obejmowała głównie spotkania ze znanymi i ciekawymi osobami z terenu Gminy Gdów.

Zorganizowano we współpracy z Samorządem Szkolnym spotkanie z Panem Franciszkiem Danielem oraz Panem Adamem Pisarskim.

       Pierwsze spotkanie dało uczniom  możliwość  poznania Losów  „ Orląt Lwowskich”. Dodatkowo było wzbogacone prezentacją zdjęć oraz recytacją utworów poetyckich. Drugie zorganizowano w dniu 8 maja 2017r. w związku

 z kolejną rocznicą zakończenia drugiej wojny światowej w Europie. Podczas tego spotkania Pan Adam Pisarski opowiedział młodzieży o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy podczas drugiej wojny światowej. Opowieść została urozmaicona  pokazem zdjęć i dokumentów.

   W ramach realizacji tego projektu opracowano przydział obiektów( mogiły, pomniki) dla poszczególnych klas   upamiętniające  ważne wydarzenia historyczne. Przydział zawiera  harmonogram prac, jakie należy wykonać przy obiektach oraz sposób upamiętniania przez młodzież szkolną rocznic historycznych.

 Zapoznano dzieci z oddziału przedszkolnego z nowym herbem Gdów – kolorowanie herbu.

 Inne działania związane z realizacją programu profilaktycznego, wychowawczego i planu pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Organizacja wyjazdów  na basen, połączonych z nauką pływania uczniów klas młodszych i starszych.

Organizacja Gminnego Turnieju w Tenisie Stołowym Indywidualnym i Drużynowym dziewcząt i chłopców.

Organizacja zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym w lekkiej atletyce i zespołowych grach sportowych.

Organizacja wyjazdu na mecz ekstraklasy piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej akcji „Więcej sportu w realu” do Krakowa.

Organizacja wyjazdu na finał gminny w mini siatkówce dziewcząt do Winiar.

Organizowanie uroczystości szkolnych, apeli porządkowych, wyjazdów na zielone szkoły, wycieczek , wyjazdów na basen, do teatru. Organizacja konkursów, zabaw szkolnych, występów okolicznościowych dla rodziców, dziadków, wdrażanie dzieci do  udziału w uroczystościach, imprezach lokalnych, państwowych i.t.p.

Organizacja Spotkania integracyjnego z przedszkolakami

Przeprowadzenie badania wzroku wśród dzieci oddziału przedszkolnego przez pielęgniarkę p. Ewę Mętel

Przeprowadzenie sprawdzenia czystości głów wśród dzieci wszystkich klas przez pielęgniarkę p. Ewę Mętel

Przeprowadzenie przesiewowego badania słuchu wśród uczniów klas pierwszych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Przeprowadzenie sondażowego badania mowy dzieci z oddziałów przedszkolnych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Udział dziewcząt klas szóstych w programie edukacyjnym „ Między nami kobietkami” prowadzonym przez prelegentkę firmy Procter & Gamble – Dział Edukacji i Profilaktyki. Program adresowany do dziewcząt w ramach „ wychowania do życia w rodzinie” omawia przemiany i problemy wieku dojrzewania. Jest uzupełnieniem wiedzy  z zakresu fizjologii dojrzewania , jak również wyrabiania właściwych nawyków higienicznych. Wszystkie uczestniczki otrzymały specjalne zestawy edukacyjne.

Udział w programie Wzorowa Łazienka, którego celem była poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, na podstawie których tworzyli prace plastyczne nt. wzorowej łazienki w ich szkole.  Rysunki te zostały umieszczone w galerii szkoły na stronie internetowej programu. Wszyscy chętni mogli oddawać głosy na galerię swojej szkoły
i poprzez to zdobywać punkty w konkursie.

W grudniu uczniowie klasy II c oraz III d  wraz
z wychowawczyniami, zaangażowali się w akcję pt. „Paczka na Gwiazdkę dla Dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii oraz Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Szpitala w Prokocimiu”. Celem akcji była zbiórka upominków dla dzieci od niemowlaków po nastolatków. Poza wymarzonymi upominkami, które dzieci zawarły w swoich listach do Mikołaja zbierane były również : przybory typu: kredki, flamastry, farbki, pędzle, brokaty; malowanki; puzzle, gry edukacyjne, klocki, książki dla nastolatków, książki dla dzieci, bajki; maskotki, lalki, wózki dla lalek; samochodziki; zabawki dla niemowlaków; koce na oddziały; prześcieradła; poszewki na kołdry i poduszki; jaśki itp.

Zgromadzone upominki zostały zapakowane w wielką paczkę
 i wysłane do dzieci.

Wychowanie do wartości

- Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o prawach i obowiązkach ucznia oraz przeprowadzenie klasowego konkursu związanego ze znajomością ww. zagadnień;

- Przeprowadzenie lekcji wychowawczej o domu rodzinnym i jego roli w podtrzymywaniu tradycji oraz przeprowadzenie lekcji z języka polskiego nt. obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach;

- Święto patrona szkoły – realizacja projektu „ Śladami Patrona Szkoły”- gazetka na korytarzu szkolnym, udział uczniów klasy VI w wycieczce do Kęt i Wadowic, prezentacja wiersza autorstwa uczennicy klasy VI na apelu szkolnym podsumowującym działania projektowe nt. patrona , test wiedzy, udział uczniów w uroczystościach w kościele;

- Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Przeprowadzenie w oddziałach przedszkolnych zajęć kompleksowych „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat” mających na celu umocnienie więzi z rodzeństwem,

„Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki”

- Przeprowadzenie „TYGODNIA CZYTANIA” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” z udziałem zaproszonych gości.

Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Czytelniczego pt. „CZYTAJ Z NAMI”. Jego celem było promowanie czytelnictwa wśród uczniów. Głośne czytanie wybranych baśni  H.Ch Andersena podczas tygodnia czytania w świetkicy szkolnej.

- Cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych (wspólne czytanie)

- Organizacja imprezy „Mam Talent” w związku z promowaniem uczniów zdolnych.

-Akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Zapalenie zniczy przez reprezentację uczniów przy pomniku Bartosza Głowackiego w dniu 4 kwietnia 2017r. ( Upamiętnienie bohaterskich czynów  bohatera  bitwy pod Racławicami).

Organizacja konkursu „Mistrz i Mistrzyni Dobrego Wychowania” – promocja kulturalnego zachowania się na co dzień.

Savoire – vivre nie tylko od święta – nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi. Dbanie o pozytywne porozumiewanie się między sobą.

Akcja „ Moje zainteresowania i  hobby” - zorganizowanie spotkania z Panem Marcinem Ciężarkiem lokalnym pszczelarzem i hodowcą gołębi, chórzystą.

Noc filmowa dla uczniów IV-VI i kontynuacja cyklu spotkań z ludźmi realizującymi swoje hobbi – Panem Wojciechem Szewczykiem ratownikiem GOPR-u oraz miejscową straża pożarną, Panią Natalią Obruśnik – nauczycielką tańca.

 kształtowanie postaw patriotycznych; gazetki szkolne, klasowe, ozdobienie kotylionami drzwi do pracowni,

- poznawanie sylwetek i dokonań wielkich Polaków, sylwetka współczesnego patrioty,

- spotkania w klasach z ciekawymi ludźmi, będącymi autorytetami w różnych dziedzinach,

- Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym pt.”Znani i podziwiani”

 Znane Polki – gazetka uwzględniająca postacie  kobiet zaliczane do grona „żołnierzy wyklętych”.( Gazetka okolicznościowa z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet).

Zorganizowanie w  szkole konkursu fotograficznego pt. „Gdów – moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów fotografią oraz walorami rodzinnej ziemi. Zdjęcia ukazywały elementy zabudowy Gdowa i miejscowości sąsiadujących (budynki, obiekty przemysłowe i inne ważne budynki) oraz walory przyrodnicze, turystyczne i krajoznawcze.  Prace konkursowe można oglądać na gazetce szkolnej.

- Zorganizowanie szkolnego etapu konkursu plastycznego „Plakat niepodległościowy” XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Piłsudskim.

- Przeprowadzenie szkolnego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

- Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym pt. „Święta Bożego Narodzenia na świecie”

- Wykonanie flag Polski, z okazji świąt majowych ozdobienie nimi drzwi klasowych

- Zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego pt. „Moja szczęśliwa rodzina”, którego celem było: kształtowanie
 i promowanie więzi rodzinnych oraz umacnianie wpływu rodziny jako wzorca prawidłowych zachowań.

Przeprowadzenie metodą projektu Dnia Patrona w naszej szkole. Zorganizowanie wycieczek śladami patrona śwJana Kantego oraz św Jana Pawła II. Przeprowadzenie Quizu o patronie

 Dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej -

Zorganizowanie wyjścia na cmentarz, porządkowanie grobów żołnierzy i zapalenie zniczy, dbanie o pomniki historyczne. Sprzątanie Pomnika Głowackiego i Krzyża Krożańskiego przez grupę Wolontariatu.

- Porządkowanie grobów żołnierskich i kopca na cmentarzu, po święcie, sprzątanie. W święto odzyskania niepodległości zapalenie zniczy pod pomnikiem  . Zorganizowanie spotkania z kombatantem wojennym i uczestnikiem konspiracyjnej walki  Z z Niemcami w Gdowie z Panem Adamem Pisarskim

Wycieczka uczniów klas V na Westerplatte, i na zamek krzyżacki w Malborku

 W ramach Światowego Dnia Tolerancji opracowanie klasowych zasad tolerancji i wywieszenie ich na drzwiach klasowych, przeprowadzenie lekcji wychowawczych nt. tolerancji oraz wykonanie plakatu na drzwi klasy;

W Dniu Życzliwości wykonanie emotikonów i miłych rymowanek na drzwi wszystkich klas.

Wykonanie kartek świątecznych oraz gazetek klasowych
z życzeniami – kultywowanie tradycji składania życzeń świątecznych; pamięć o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły,

-przygotowanie i przedstawienie „Jasełek” na forum szkoły oraz społeczności lokalnej

- Zorganizowanie Konkursu Kolęd i Pastorałek „ Zaśpiewajmy kolędę…”

- Przeprowadzenie zajęć o tematyce kompleksowej „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki”

- Wykonanie witraży świątecznych, gazetek tematycznych

Wykonanie fantów świątecznych na kiermasze szkolne, udział w Konkursie Wielkanocnym

   Przeprowadzenie cyklu warsztatów ,,Spójrz inaczej na agresję” przez pedagogów z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce. Warsztaty o tej ważnej i ciekawej tematyce są adresowane do uczniów klas V i VI i będą kontynuowane w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Na spotkaniach uczniowie rozmawiali o tolerancji, zjawisku przemocy i agresji oraz o problemach istniejących w grupie rówieśniczej .

Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wszystkimi uczniami klas VI oraz wybranymi uczniami klas V ,dotyczących dyskryminacji, tolerancji, agresji.

Przeprowadzono również lekcje wychowawcze w klasach  nt. agresji, przemocy i cyberprzemocy.

Oglądanie krótkich filmów edukacyjnych pt.

- Nie podawaj swoich danych

- Zabezpiecz swój komputer

- Mów, jeśli coś jest nie tak

  W szkole odbyły się prelekcje dla klas I – III oraz IV-VI prowadzone przez sierżant Magdalenę Kęsek z Komendy Policji Powiatowej w Wieliczce, dotyczące bezpieczeństwa, zagrożeń internetowych i cyberprzemocy.

 Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń związanych z dopalaczami i cyberprzemocą oraz uzależnieniem od gier komputerowych.

  Zorganizowanie na lekcji wychowania fizycznego pogadanki dotyczącej szkodliwości palenia papierosów i szkodliwości wdychania dymu tytoniowego. Opracowanie materiałów oraz wykonanie gazetki ściennej w świetlicy szkolnej, dotyczącej szkodliwości palenia papierosów .Przeprowadzenie zajęć pod hasłem „Nie pal przy mnie proszę”

Wykonanie plakatów ukazujących zagrożenia jakie niesie za sobą palenie papierosów, wpływ palenia na nasze zdrowie.  

  Organizacja zajęć o cyberprzemocy – zajęcia te zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych .Uczniowie klas III – IV pod opieką nauczycieli wysłuchali prelekcji na sali gimnastycznej, natomiast piątoklasiści i szóstoklasiści uczestniczyli pod opieką swoich wychowawców w zajęciach warsztatowych w salach lekcyjnych. Zajęcia sfinansowała Rada Rodziców.

Omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu oraz wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci na zajęciach i w świetlicy szkolnej „Burza mózgów” – Kiedy nie wolno ujawniać swoich danych osobowych, adresu, numeru telefonu?  Wyjaśnienie pojęcia „ograniczone zaufanie”.

Prezentowanie scenek z wykorzystaniem historyjek z nieznajomym za monitorem.

Omówienie przez nauczycieli szkodliwości zawierania znajomości na internetowych forach.

   W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, w naszej szkole przeprowadzono Akcję „ Które prawo jest dla Ciebie najważniejsze?” Wszystkim dzieciom został odczytany list, Rzecznika Praw Dziecka z życzeniami dla dzieci oraz zostały przypomniane najważniejsze informacje z Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie mogli się wypowiedzieć, które prawa są dla nich najważniejsze.

W ramach profilaktyki prowadzona jest w szkole fluoryzacja, promocja zdrowego stylu życia.

Zorganizowanie dodatkowych nieodpłatnych zajęć  pozalekcyjnych zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły ( zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne,  koło matematyczne, polonistyczne, historyczne, przyrodnicze, plastyczne, teatralne, języka angielskiego, chór, schola, zaj. artystyczne, wyjazdy na basen, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia świetlicowe)  W roku szkolnym 2016/17 nauczyciele przeprowadzili dodatkowo, nieodpłatnie 3248 godzin różnych zajęć dla 764 uczniów ( liczba uczniów jest duża, gdyż niektórzy uczniowie korzystali z więcej niż jednych zajęć).Były to m.in. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, historyczne, przyrodnicze,  teatralne, plastyczne, muzyczne, gimnastyki korekcyjnej, wyjazdy na basen i wiele innych.

Udział w akcjach charytatywnych:

Szlachetna paczka

Madagaskar

Sursum Corda

Akcja „ Znicz”

Kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy

„I Ty zostań świętym Mikołajem”  - organizacja paczek i zebranie funduszy dla dziecięcego hospicjum im. J. Korczaka w Krakowie

„ Pączek dla Afryki” pomoc k. Ojców Kapucynów

„Pomoc dla Patryka” - chłopca chorującego na glejaka mózgu

Kiermasz wielkanocny

Akcja „Orlęta Lwowskie” - cegiełki na budowę pomnika, zorganizowanie wspólnie z rodzicami sprzedaży ciasteczek w kształcie serca i zebranie kwoty 500 złotych

           W ramach tej akcji zorganizowanie spotkania z Panem Franciszkiem Danielem historykiem, pasjonatem regionalnym.