Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Projekt - Trzy Stolice

Artykuły

Prezentacja projektu - "Trzy Stolice"

2017-06-27

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją realizacji pierwszego etapu ptojektu "Trzy Stolice"

           Prezentacja "Trzy Stolice" (naciśnij tutaj).

Czytaj więcej o: Prezentacja projektu - "Trzy Stolice"

Projekt – „ Trzy Stolice”

2017-02-13

                   Sprawozdanie z realizacji Projektu– „ Trzy Stolice”

      W  I okresie r. szk. 2016/17 realizowano w klasach czwartych program „Trzy  Stolice”, którego celem jest poszerzenie wiedzy o początkach państwowości polskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 

   W ramach realizacji tego programu na godzinach wychowawczych zapoznano uczniów z legendami dotyczącymi początków państwowości polskiej, w szczególności: „Legendą o Popielu”, „ O Piaście Kołodzieju” oraz o „ Lechu, Czechu i Rusie”.

Czytaj więcej o: Projekt – „ Trzy Stolice”