Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Udział szkoły w programach w roku szkolnym 2015/2016

REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/16

 

 

Program

Zrealizowane formy

 

 „Trzymaj formę”-koordynator Grzegorz Ziejewski

Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Przeprowadzenie zajęć i pogadanek , lekcji wychowawczych dotyczących zdrowego trybu życia. Tworzenie zdrowych kanapek, sałatek

a także gazetek w klasach i na korytarzach szkolnych o tematyce zdrowotnej. Udział dzieci młodszych w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego w Czasławiu, gospodarstwa pasiecznego Bartnika Sądeckiego w Stróży oraz wytwórni soków w Tłoczni Maurera zajęcia z ratownikiem medycznym. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nawiązanie współpracy

z NASA. Przystąpienie do projektu „Trainlike anastronaut”.

Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie.

Zwracanie uwagi na potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu. Pogadanki dotyczące znaczenia systematycznego uprawiania sportu dla organizmu.

Przeglądanie czasopism  - wyszukiwanie informacji o osiągnięciach polskich sportowców .

Kształtowanie nawyków „zdrowego” żywienia i spędzania czasu wolnego

Promocja zdrowia  - doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji o znaczeniu witamin w naszym życiu.

W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono zajęcia z cyklu „Woda – źródło życia”, „Woda dla zdrowia”, „Aktywnie, rodzinnie, zdrowo” „Zdrowy styl życia”.

- przygotowanie i udział dzieci                          w V Spartakiadzie Przedszkolaków oraz              w II Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych dla Przedszkolaków.

Zorganizowanie pikniku na świeżym powietrzu, na Zarabiu- wspólne zabawy, zdrowa żywność w koszyczkach.

 

 „Odblaskowa szkoła”- koordynator Krystyna Niedziułka

Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole oraz poza nią. Zaopatrzenie uczniów w kamizelki odblaskowe i inne elementy odblaskowe. Zorganizowanie konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Urządzenie wystawki najlepszych prac plastycznych na korytarzu szkolnym. Przeprowadzono lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa a w klasach młodszych ćwiczono praktyczne przechodzenie przez jezdnię i rozpoznawanie znaków drogowych.

Przygotowanie gazetki  na korytarzu szkolnym pt. „Zasady zachowania się na drodze”.

Organizacja pokazu mody odblaskowej w

ramach Konkursu Mistrz i Mistrzyni Dobrego Wychowania.

Zorganizowanie spotkania z policjantem – lekcja dotycząca bezpieczeństwa na wakacjach.

 

 „ Owoce w szkole” – koordynator Barbara Obruśnik

W projekcie „Owoce w szkole” brały udział  wszystkie dzieci. Uczniowie otrzymywali warzywa i owoce. Przeprowadzono z uczniami zajęcia dotyczące zdrowotnych właściwości warzyw i owoców. W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, wykonywały sałatki owocowe. Wykonano, także gazetki klasowe i na korytarzu szkolnym, zachęcające do częstego jedzenia owoców i warzyw.

W całym roku szkolnym prowadzono zajęcia „Zdrowo to kolorowo” – prace plastyczne, pogadanki, wystawy prac, gazetki świetlicowe.

 „ Nie pal przy mnie, proszę”- koordynator Ewa Orzechowska  

Przeprowadzono zajęcia dotyczące szkodliwości palenia osób dorosłych przy dzieciach, pogadanki z rodzicami, wykonano prace plastyczne oraz gazetki szkolne dotyczące szkodliwości wdychania dymu papierosowego.

Dzieci przygotowały scenki dramowe pt. ,,Mówię nie,” inspirowane wcześniej obejrzanym filmem.

 

 „ Pij mleko”

Uczniowie klas 0-VI przez otrzymywali  w każdym tygodniuporcje mleka w kartonikach. Na lekcjach wychowawczych poznawali korzyści regularnego picia mleka i jego wpływu na zdrowie podczas dorastania.

 „ Zbieramy nakrętki” – koordynator Dorota Jamka-Stawarz 

Uczniowie wszystkich klas aktywnie zbierali nakrętki, sortowali je kolorami gromadząc w ten sposób potrzebne środki , które przekazywane są na  rehabilitację chorych dzieci .

 „ Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”- koordynator Wanda Małek

Przeprowadzono akcję zbierania karmy dla psów i kotów dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

W I okresie uzbierano 176,41 kg karmy dla zwierząt, którą 20 grudnia przekazano przedstawicielom schroniska. Najwięcej karmy zebrała klasa I a, drugie miejsce zajęła klasa I d a trzecie klasa IV a

Przeprowadzono również zajęcia dotyczące opieki nad zwierzętami, wykonano gazetkę na korytarzu szkolnym.  W maju została przeprowadzona wśród społeczności szkolnej zbiórka pieniędzy dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W sumie zebrano 650 zł, które przekazano towarzystwu na leczenie oraz prace gospodarcze w schronisku. Za ten szczytny cel otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem.

 „ Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła 

Uczniowie wszystkich klas brali systematycznie udział w zbiórce materiałów wtórnych( makulatury, baterii, puszek aluminiowych) 

W roku szkolnym 2015/2016 w konkursie  EKOKLASA

I miejsce zajęła klasa V c

II miejsce zajęła klasa I b

III miejsce zajęła klasa III b

IV miejsce zajęła klasa III a

W całym rok szkolnym zostało zebrane:

-        baterie ok 425 kg

-        makulatura ok 8,5 ton

-        puszki ok 98 kg

-        telefony ok 6,7 kg

Wykonywano prace plastyczne i na lekcjach przyrody oraz lekcjach wychowawczych omawiano tematy dotyczące ekologii.

Wyrabianie nawyków oszczędzania energii elektrycznej po każdej lekcji.

Oglądanie filmów ekologicznych z serii Była sobie Ziemia.

Udział dzieci w spektaklu ekologicznym z okazji Dnia Ziemii.

W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono zajęcia z cyklu „Ekotydzień” („Jak zostać ekologiem?”, „Ekologia na co dzień”, „Przyroda – największy skarb”, „Odznaka ekologa”)

 

„ Książki naszych marzeń” koordynator Barbara Wilkońska

Program rządowy

Zakupiono 185 książek za 2712,37zł do biblioteki szkolnej. Są to książki zarówno dla najmłodszych, jak również i starszych uczniów. Przy wyborze wzięto pod uwagę propozycje dzieci ( przeprowadzono ankietę). W całym roku szkolnym przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem nowych książek, Zorganizowano spotkanie

z panią Renata Piątkowską – autorką książek dla dzieci.

Zachęcanie dzieci do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej i czytania książek w świetlicy szkolnej.

Próby inscenizacji bajek zabawa w teatr.

Przypomnienie zasad korzystania z bibliotek.

Promowanie gatunków literackich.

Doskonalenie umiejętności czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

- Zorganizowano szkolny konkurs „Czytaj z nami” dla klas II – IV  - znajomość książek oraz dla klas IV – VI  - recenzja wybranej „książki marzeń”

- Przeprowadzono szkolne eliminacje Gminnego Konkursu Pięknego Czytania.

- Zorganizowano Tydzień Czytania dla klas starszych z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach programu, głośne czytanie dzieciom klas młodszych przez zaproszonych gości.

 

- Informacja o programie zamieszczona została na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Biblioteka”

„Czyste powietrze wokół nas”

koordynator Ewa Szczygieł, Danuta Wnęk

przeprowadzenie 4 zajęć warsztatowych:

- Co i dlaczego dymi?

- Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

- Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

- Jak unikać dymu papierosowego?

„Dzieciństwo bez próchnicy”

koordynator Ewa Szczygieł, Danuta Wnęk

 

udział w szkoleniu pośrednim

 

 Inne działania związane z realizacją programów  wewnątrzszkolnych

 

„ Bezpieczeństwo w sieci ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Akcje charytatywne »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Działania profilaktyczne »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Działania wychowawcze »

 

 

 

 

Przeprowadzono pogadanki dotyczące korzystania z internetu, realizowano treści dotyczące zagrożeń w sieci na lekcjach wychowawczych, zajęciach technicznych, komputerowych i innych. Wykonano gazetki klasowe i na korytarzu szkolnym.

Omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu. Przydatność wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci w świetlicy szkolnej. „Burza mózgów” – Kiedy nie wolno ujawniać swoich danych osobowych, adresu, numeru telefonu?  Wyjaśnienie pojęcia „ograniczone zaufanie”. Prezentowanie scenek z wykorzystaniem historyjek z nieznajomym za monitorem. Omówienie przez nauczyciela szkodliwości zawierania znajomości na internetowych forach.

Przeprowadzono pedagogizację rodziców nt. cyberprzemocy.

Udostępnienie wychowawcom przydatnych linków na temat bezpieczeństwa w sieci.(3,2,1 Internet).

 

W roku szkolnym przeprowadzono w szkole akcje:

,, Madagaskar ‘’

„ Znicz”

„ Szlachetna Paczka”

„ Ratuj Fruzię”

„Kiermasz świąteczny”

W ramach profilaktyki prowadzona jest w szkole fluoryzacja.

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w klasach przez panią pedagog o tematyce:

-   Tolerancja i szacunek dla innych ludzi.

 -   Konstruktywne rozwiązywanie problemów.

 -   Zasady kulturalnego zachowania się

 -   Promocja zdrowego stylu życia, jak radzić sobie ze stresem.

- „Tajemnice dobre i złe” .- gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?

- ćwiczenia na koncentrację

- Przeprowadzenie ankiety dla uczniów dotyczącej bezpieczeństwa w szkole,

- internetowa ankieta dla rodziców dotycząca przemocy rówieśniczej

Prezentacja adaptacji spektaklu "Tajemniczy ogród" poruszającego problem samotności dzieci w rodzinach, przyjaźni na facebook właściwych  wartości w życiu każdego człowieka oraz wartość prawdziwych  przyjaciół.

Przygotowano gazetkę na korytarzu szkolnym „ Stop dopalaczom” ” , „Sylwetka absolwenta”  „Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły”

Przygotowano gazetkę na dolnym korytarzu szkoły pod hasłem: „ Stop grypie” mającą na celu wdrażanie dzieci do stosowania podstawowych zasad  higieny obowiązujących podczas nasilania się zjawiska masowych zakażeń  i zachorowań na grypę.

Wykonano wystawę prac plastycznych uczniów klas IV dotyczących zdrowego trybu życia oraz szkodliwości używek.

 

Przeprowadzono pedagogizację rodziców dotyczącą zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.

Zamieszczono informację na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców – jak uchronić dziecko przed używkami

Wykonano i przekazano rodzicom ulotki dotyczące substancji szkodliwych oraz zawierające nr telefonów zaufania.

 

Udział dziewcząt klas szóstych w programie edukacyjnym „ Między nami kobietkami” prowadzonym przez przedstawicielkę firmy Procter &Gamble- Dział Edukacji i Profilaktyki.

 

Przeprowadzono sondażowe badanie mowy dzieci z oddziałów przedszkolnych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

 

Przeprowadzono przesiewowe badania słuchu uczniów klas pierwszych.

Przeprowadzono badanie kręgosłupa i wad postawy.

Wykonanie gazetka szkolnej – Dzień Bezpiecznego Internetu.

Delegacje SU w czasie gminnych obchodów  rocznicowych.

Przeprowadzenie zajęć „Szczęśliwe wakacje to bezpieczne wakacje”.

Kształtowanie u uczniów postaw nastawionych na bezpieczne zachowanie się w gospodarstwie rolniczym rodziców - 

( konkurs plastyczny pod hasłem

„ Bezpiecznie w gospodarstwie moich rodziców”).

 

Realizacja programu wewnątrzszkolnego

 „ Kultura słowa na co dzień” – przeprowadzenie ankiety, lekcji wychowawczych, wykonanie gazetek szkolnych, zorganizowanie konkursu plastycznego, tygodnia uprzejmości.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu filmowego promującego kulturę słowa.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu głośnego czytania (teksty o tematyce promującej dobre wychowanie)

Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców nt. kultury słowa, używania wulgaryzmów w domu

Przygotowanie Kodeksu Mistrza Dobrego Wychowania – gazetka szkolna

Przygotowanie  i przeprowadzenie konkursu na Mistrza i Mistrzynię Dobrego Wychowania – kl IV-VI

Przeprowadzenie konkursu MY MAMY TALENT – przeglądu talentów dzieci z naszej szkoły – konkurs promujący uczniów utalentowanych.

 

Zorganizowanie apelu dla klas I-III pt. „Magiczne słowa”.

Savoire – vivre nie tylko od święta – nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi. Dbanie o pozytywne porozumiewanie się między sobą w świetlicy szkolnej.

 

Organizowanie uroczystości szkolnych, apeli porządkowych, Jasełek, wyjazdów na zielone szkoły, wycieczek , wyjazdów na basen.

Organizacja konkursów, zawodów sportowych, zabaw szkolnych, występów okolicznościowych dla rodziców, dziadków, wdrażanie dzieci do  udziału w uroczystościach, imprezach lokalnych, państwowych i.t.p.

VII ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI – współorganizacja imprezy gminnej, przygotowanie dzieci do występu.

Zorganizowanie „Dnia Rodziny” na świeżym powietrzu – konkurencje z udziałem dzieci
 i ich rodziców.

Podejmowanie na lekcjach historii i społeczeństwa tematyki związanej z „Prawami Człowieka  „

Przeprowadzanie na lekcjach historii i społeczeństwa dyskusji, pogadanek dotyczących szeroko pojętej tolerancji -

( odmienność kulturowa, religijna, rasowa, narodowa itd.)

 

Kształtowanie postaw patriotycznych przez przygotowanie uczniów do konkursów i innych działań  o tematyce patriotycznej:

1)      Pocztówka upamiętniająca wielkiego Polaka – marszałka Józefa Piłsudskiego - ( konkurs plastyczny).

2)      Rajd szlakiem 3 postaci historycznych związanych z Gminą Gdów- Janem Henrykiem Dąbrowskim, Tadeuszem Kościuszko i Janem Pawłem II.

3)      Przygotowywanie uroczystych apeli związanych z polskimi świętami narodowymi.(uroczystość  poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja).

 

Wdrażanie do kultywowania staropolskich  tradycji związanych ze  świętami  Wielkanocnymi  przez wykonywanie pisanek, pocztówek świątecznych na szkolny kiermasz oraz konkursy plastyczne.

 

Zorganizowanie dodatkowych społecznych zajęć  pozalekcyjnych zgodnych z

oczekiwaniami i potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.