Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Oferta naszej szkoły

Oferta naszej szkoły

 

 

Oferta naszej szkoły

 

 

 

 

 Nasza szkoła przygotowuje uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności,  pogłębiania wiedzy, doskonalenia osobowości, kształtowania określonych wartości i postaw obywatelskich.

 

Jesteśmy szkołą: 

 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia
 • wspierającą  uczniów uzdolnionych
 • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności
 • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych   z zainteresowaniami i potrzebami uczniów
 • wspierającą partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse
 • zapewniającą przyjazne miejsce do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym
 • kultywującą tradycje patriotyczne  

 

   

 

 

Do tradycji naszej szkoły należą: 

 • pasowanie na ucznia szkoły – ślubowanie pierwszoklasistów
 • dzień patrona szkoły
 • wigilie klasowe i jasełka
 • klasowe spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Dziecka
 • uroczyste obchodzenie świąt narodowych

 

Oferta edukacyjna szkoły: 

 • realizowanie programu nauczania szkoły podstawowej przez doświadczoną i doskonale wykształconą kadrę nauczycieli
 • tworzenie w szkole oddziałów integracyjnych
 • wzbogacanie nauki uczniów metodami innowacyjnymi opracowanymi przez naszych nauczycieli
 • prowadzenie licznych kół zainteresowań (plastyczne, polonistyczne, ekologiczne, humanistyczne, matematyczne, turystyczne, teatralne, taneczne, chór szkolny, języka angielskiego, informatyczne)
 • organizowanie konkursów szkolnych i gminnych
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych na każdym etapie
 • prowadzenie zajęć dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia
 • prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczych i  profilaktycznych  przez pedagoga szkoły i wychowawców

   

Wyposażenie szkoły: 

 • przestronne i jasne sale lekcyjne dla każdej klasy
 • pracownia informatyczna z dostępem do Internetu
 • biblioteka wyposażona w multimedialne centrum informatyczne
 • boiska sportowe i nowoczesny plac zabaw dla dzieci
 • świetlica szkolna (czynna od godz. 700 do 1645)
 • stołówka szkolna przygotowująca obiady specjalnie dla dzieci
 • monitorowany teren budynku szkolnego i terenu wokół szkoły

 

    

 

 

  

         Dążymy, aby nasi uczniowie wyróżniali się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka, byli świadomi swoich korzeni i odczuwali ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Rozbudzamy w naszych uczniach patriotyzm, ciekawość otaczającego świata, uczymy ich zespołowego działania.

 

Rada Pedagogiczna    
i Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Gdowie