Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Udział szkoły w programach w roku szkolnym 2014/2015

REALIZACJA PROGRAMÓW W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

Program

 

Zrealizowane formy

 

 

 „Pociąg do edukacji” 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas starszych brali udział w licznych zajęciach z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, dysgrafii, zajęciach logopedycznych, plastycznych, tanecznych, tenisowych,szachowych,wyjazdach na basen, prowadzili eksperymenty przyrodnicze. Brali również udział w zajęciach regionalnych, historycznych oraz wyjazdach na wycieczki jednodniowe i dwudniowe, a także tygodniowym obozie językowym.

 

 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

 

 

 

W ramach projektu wyposażono oddział przedszkolny w :

-       meble do klasy

-       szafki na ubrania w szatni

-       pomoce dydaktyczne, tablice interaktywną

-       zabawki i artykuły plastyczne

-       apteczkę, gaśnicę

-       sprzęt ITC

-        

 

„Trzymaj formę” - koordynator Elżbieta Rząca

1. Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach starszych na temat zdrowego stylu życia, w młodszych zabawy ruchowe oraz ćwiczenia korekcyjne

2.Plasy, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy na placu zabaw, na świeżym powietrzu.

3. Uczono dzieci wykonywać zdrowe kanapki, sałatki warzywne, owocowe.

4. Zwracano uwagę na właściwą postawę ciała podczas zajęć. Prowadzono pogadanki na temat zapobiegania bólom kręgosłupa. Przeprowdzono badania, diagnostykę wad postawy przez Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa

5. Wykonano gazetki, plakaty na temat zdrowego odżywiania się , uprawiania sportów oraz higieny i prezentowano je w klasach oraz korytarzu szkolnym

6. Odbywały się wycieczki w ramach koła turystycznego, oraz wycieczki klasowe, wyjazdy na basen, do kopalni soli, zajęcia pozalekcyjne sportowe: sks, piłka nożna, siatkówka, taekwondo, taniec

7. Na zajęciach wych. fizycznego wykonano testy sprawnościowe

 ( Indeks Sprawności Fizycznej , Test Coopera, próba wytrzymałosci)

8. Zorganizowano Dzień Dziecka - Dzień Sportu- udział wszystkich dzieci w rozgrywkach sportowych.

 

 

„Odblaskowa szkoła”  - koordynator Krystyna Niedziułka 

1. W ramach tego programu uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe oraz uczestniczyli w spotkaniach z policjantem, uczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

2. Zostały wykonane gazetki na temat bezpieczeństwa na drodze, prowadzone były lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa.

3. Ponadto na lekcjach wychowania fizycznego, techniki uczniowie w ciągu całego roku poznają znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego poruszania się na drogach pieszo i rowerem.

4. W szkole odbyły się także dwa ogólnoszkolne konkursy. Jeden – plastyczny , drugi dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

5. W sali gimnastycznej odbył się widowiskowy pokaz mody odblaskowej przygotowany przez uczniów klas czwartych, wg własnych projektów pod hasłem „Jestem widoczny- jestem bezpieczny”. 

6.Występ reprezentacji dzieci z oddziałów przedszkolnych w VI Dniu Niezapominajki pod hasłem « Uważam, pomagam, ratuję »

7. Przeprowadzenie zajęć « Szczęśliwe wakacje to bezpieczne wakacje »

 

 „Owoce w szkole”  - koordynator  Barbara Obruśnik 

W projekcie „Owoce w szkole” brały udział  dzieci z klas I-III. W czasie długich przerw uczniowie spożywali tygodniowe porcje owoców, warzyw i soków.Przeprowadzono z uczniami cykl zajęć na temat: ,,Jedz owoce bo są zdrowe, kolorowe”.W ramach akcji uczniowie uczestniczyłi w zajęciach plastycznych, były na wycieczce w « Warzywniaku », wykonywały sałatki owocowe, odgrywały scenki sytuacyjne. Wykonano, także gazetki klasowe zachęcające do częstego jedzenia owoców i warzyw, uczono dzieci zakładania ziołowego ogródka.

 

„Pij mleko”

 

Uczniowie klas 0-VI przez cały rok szkolny otrzymywali  porcje mleka smakowego lub zwykłego w każdym tygodniu.

Uczniowie poznawali korzyści regularnego picia mleka i jego wpływu na zdrowie podczas

 

 

„ Nie pal przy mnie, proszę” – koordynator Ewa Orzechowska

 

 

 

Prowadzenie zajęć dotyczących szkodliwości palenia osób dorosłych przy dzieciach, pogadanki z rodzicami, wykonywanie prac plastycznych przez dzieci idotyczące szkodliwości wdychania dymu papierosowego. Wykonywanie plac plastycznych, tworzenie gazetki na korytarzu szkolnym.

 

 

„Czyste powietrze wokół nas” – koordynator Ewa Szczygieł

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w oddziałach przedszkolnych :

- spacer po okolicy, obserwacja dymów

- Co i dlaczego dymi ?

- Jak sie czuję, kiedy dymi papieros ?

- Co sie dzieje, gdy ludzie palą papierosy ?

- Jak unikać dymu papierosowego ?

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zbieramy nakrętki”  - koordynator Dorota Jamka-Stawarz 

 

Uczniowie wszystkich klas aktywnie przez cały rok szkolny zbierali nakrętki, sortowali je kolorami gromadząc w ten sposób potrzebne środki , które przekazywane są na  rehabilitację chorych dzieci .

 

 

 

 

„Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka” - koordynator Wanda Małek 

 

 

Akcja zbierania karmy dla psów i kotów dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami cieszy się dużym zaangażowaniem uczniów naszej szkoły. W listopadzie i grudniu przeprowadzono akcję ,,Gwiazdka dla zwierzaka”. Zebrano i  przekazano do schroniska 117 kg. karmy suchej i w puszkach, za co szkoła otrzymała certyfikat.

- Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach na temat opieki nad zwierzętami, dokarmianiem ptaków zimą, wykonano gazetki klasowe i na korytarzu szkolnym.

W II okresie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla schroniska na zakup bud dla psów, zebrano i przekazano 800 zł.

Z okazji Dnia Praw Zwierząt odbyło się spotkanie klas młodszych z przedstawicielką Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, uczniowie zostali zapoznani z zakresem pracy ze zwierzętami oraz uczuleni na odczucia, cierpienia zwierzat i zachęcani do poszanowania i bezinteresownej pomocy zwierzętom.

 

 

 

 „Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła 

 

Uczniowie wszystkich klas brali systematycznie udział w zbiórce materiałów wtórnych( makulatury, baterii, tonerów, zużytych telefonów,tuszy, puszek aluminiowych) 

W całym roku zebrano :

Makulatura – 6597 kg

Puszki aluminiowe – 110 kg

Tonery, tusze, telefony – 202 szt

Baterie – 286 kg

W konkursie szkolnym EKOKLASY :

I miejsce zajęła klasa III b

II miejsce zajęła klasa II b

III miejsce zajęła klasa IV c

Wykonywano prace plastyczne płaskie

 i przestrzenne z odpadów,zużytych materiałów i.t.p.

Tworzono w klasach starszych plakaty oraz gazetki klasowe o tematyce ekologicznej . W oddziałach przedszkolnych odbyły sie zajęcia tematyczne » Ekologiczny świat »

Inne akcje, inicjatywy :

 

 „Bezpieczeństwo w sieci”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tolerancja, dyskryminacja,  agresja"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

 

 

 

 

 

 

 

          "Akcje charytatywne"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

   "Tydzień czytania"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeprowadzono pogadanki dotyczace korzystania z internetu, realizowano treści dotyczące zagrożeń w sieci na lekcjach wychowawczych, zajęciach technicznych, komputerowych i innych. Wykonano gazetki klasowe i na korytarzu szkolnym.

Przeprowadzono rozmowy z rodzicami na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

 

  Na lekcjach wychowawczych poruszano zagadnienia dotyczące osób « innych », chorych, kalekich , mających inne przekonania, religie, inny kolor skóry, uwrazliwiano uczniów na tolerancję. Prowadzono również pedagogizację rodziców na spotkaniach dotyczącą dyskryminowania, tolerancji i wpływu rodziców na zachowania swoich dzieci. Tworzono w klasach plakaty dotyczace tolerancji, wykonano gazetkę na korytarzu szkolnym

   Od początku roku szkolnego w klasie

II a  prowadzone były zajęcia koła

teatralnego.

Koło to zostało utworzone w związku

 z potrzebą zniwelowania

istniejącej w klasie agresji słownej . Na

zajęciach uczniowie wymyślali

przedstawiali różne historie posługując

się pacynkami. Poprzez zabawy

 integracyjne, scenki sytuacyjne i

dramowe, a także udział w

 inscenizacjach uczyli się współpracy,

odpowiedzialności za innych i tolerancji

wobec siebie. Przygotowując dekoracje,

 plakaty i zaproszenia pracowali również 

na sukces całej grupy.

       W trakcie I okresu uczestnicy koła

przygotowali inscenizację pt.  „Wróżki”

i kabaret pt. „Familiada”, na które

zaprosili uczniów z klas młodszych.

 

 

 Przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym.

W klasach VI zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

Ponadto uczniowie wzięli udział w akcji

,, Madagaskar ‘’, ,, Czekoladowa Gwiazdka’’- zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, maskotek dla dzieci z rodzin potrzebujących, zbiórka używanych  ubrań, sprzedaż kartek świątecznych – pomoc Stowarzyszeniu Sursum Corda.

  Uczniowie, nauczyciele, rodzice włączyli się w przygotowanie kiermaszu świątecznego przygotowanego przez Radę Rodziców.

 W I okresie uczniowie klas starszych brali udział w przygotowanej przez rodziców akcji « znicz »

 Nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami bardzo zaangażowali się w akcję « Szlachetna paczka », która obejmowała pomoc potrzebującym rodzinom. Zakupiono m.in. pralkę automatyczną, kabinę prysznicową, 1,5 tony węgla, potrzebne ubrania, produkty spożywcze, środki chemiczne, wykonano również remont łazienki.

W II okresie dzieci zbierały materiały szkolne, maskotki, słodycze dla dzieci z Madagaskaru, które zostały przekazane misjonarzowi ks.Józefowi Klatce. Uczniowie brali udział w spotkaniach z misjonarzem, słuchajć opowiadań i oglądając filmy z życia na wyspie.

 

 

W ramach profilaktyki prowadzona jest w szkole fluoryzacja.

 

 

W klasach młodszych została zorganizowana akcja „Tydzień czytania” z udziałem zaproszonych gości. W klasach starszych ksiązki czytali nauczyciele uczący.

 

Udział dzieci w zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarza szkoły.