Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Realizacja programów w roku szkolnym 2013 - 2014

UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMACH  W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

        Nasza szkoła od kilku lat bierze udział  w dodatkowych programach rozwijających umiejętności uczniów. Ponizej przedstawiamy ofertę tych programów i ich realizację w roku szkonym 2013/2014. Programy zrealizowane w latach poprzednich opisane są w zakladce "Udział szkoły w programach - ARCHIWUM. Od stycznia  2014 roku szkoła przystąpiła do jeszcze jednego bardzo obszernego programu edukacyjnego "Pociąg do edukacji". (Informacje o tym programie w oddzielnej zakładce).

 

 

1.  „English teaching”   -  koordynator  Grażyna Sparzyńska    Klasy IV-VI          

•    Doskonalenie umiejętności komunikowania się w j. angielskim
•    Warsztaty, spektakle, konkursy
•     Wycieczki, zajęcia z Native Speaker’em
•    Organizacja uroczystości w j. angielskim

  

2.    Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - koordynator  Dorota Jamka- Stawarz  Klasy I- III

•    Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne
•    Zajęcia logopedyczne
•     Zajęcia socjo– terapeutyczne i psycho - edukacyjne
•    Zajęcia gimnastyczno - korekcyjne

3.    „ Trzymaj formę”  - koordynator  Agata Nowak    Klasy V- VI 

•    Realizacja na lekcjach wychowawczych tematów o zdrowym odżywianiu i korzyściach uprawiania sportów
•    Tworzenie gazetek tematycznych
•    Wykonywanie zdrowych prostych potraw, prezentacja przepisów                         

•    Rajd rowerowy, wycieczki piesze po okolicy
•    Wycieczki turystyczno - krajoznawcze
•    Tworzenie i rozwieszanie plakatów zachęcających do zdrowego trybu życia

 

4.    „Odblaskowa szkoła”   - koordynator  Edyta Słotwińska    Klasy O- III
•    Spotkanie uczniów klas 0-III z policjantem
•    Wyposażenie uczniów w opaski odblaskowe
•    Przeprowadzenie konkursu plastycznego „ Znaki drogowe” w kl.0 –III i IV-VI oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym
•    Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych, techniki i zajęciach pozalekcyjnych
•    Wykonanie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych

5.    „ Owoce w szkole”    - koordynator  Barbara Obruśnik    Klasy I-III
•    Przez 10 wybranych tygodni w I okresie dzieci będą otrzymywały świeże owoce i warzywa, np. jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewki, paprykę
•    W ramach programu dzieci otrzymywały również soczki
•     Zajęcia edukacyjne poświęcone zdrowemu odżywianiu
•    Przygotowywanie przez dzieci na zajęciach sałatek owocowo- warzywnych

 

6.    „ Pij mleko”  Klasy 0- VI 
•   Otrzymywanie przez uczniów w każdym tygodniu porcji mleka smakowego lub bezsmakowego 

•   Poznawanie korzyści picia regularnie mleka 

 

7.    „ Zbieramy nakrętki”   - koordynator Dorota Jamka - Stawarz    Klasy 0 –VI
•    Zbieranie i segregowanie plastikowych zakrętek, z których dochód wspomaga rehabilitacje chłopca niepełnosprawnego z terenu naszej gminy
•    Pogadanki z dziećmi nt. tolerancji i konieczności pomagania innym

8.  „ Los zwierzat jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”   - koordynator  Wanda Małek    Klasy I-VI

•    Pogadanki na temat opieki nad zwierzętami
•    Zbiórka karmy sypkiej i konserwowej dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
•    Prowadzenie lekcji wychowawczych  ( jak zwalczać przemoc, agresję wobec  zwierząt, jak pomagać zwierzętom)

 

9.    „ Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła    Klasy 0-III

•    Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
•    Zbiórka baterii

•    Zbiórka makulatury
•    Zbiórka puszek aluminiowych
•    Zbiórka tuszy, tonerów, telefonów

REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

Program

 

Zrealizowane formy

 

 

 „ Pociąg do edukacji ”- projekt unijny,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

 

 

 

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Uczniowie klas starszych w II półroczu brali udział w licznych zajęciach z           j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, dysgrafii, zajęciach plastycznych, tanecznych, tenisowych, szachowych, wyjazdach na basen, prowadzili eksperymenty przyrodnicze. Brali również udział w zajęciach regionalnych, historycznych oraz wcieczkach.

 

 

 „English teaching” 

    - koordynator  Grażyna Sparzyńska 

 

1. Prowadzono dodatkowe zajęcia językowe „Let’s speak English”

oraz „Communicative activities”

 

2. Zorganizowano wyjazd na zajęcia językowe do British Council

 

3.Zorganizowano Gminny Konkurs Głośnego Czytania

 

4. Zorganizowano Dzień Amerykański   w szkole

 

5.Odbył się konkurs plastyczny po Dniu Amerykańskim

 

6. Prowadzono lekcje otwarte                  j. angielskiego dla klas młodszych

 

7. Koordynacja wszelkich działań zawiązanych z realizacją programu

 

„Indywidualizacja procesu nauczania

i wychowania uczniów klas I-III”

  - koordynator  Dorota Jamka-Stawarz 

 

W ramach projektu uczniowie klas I – III do grudnia 2013r. brali udział w zajęciach dodatkowych dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne, uczestniczyli w zajęciach logopedycznych ,  zajęciach socjo– terapeutycznych i psycho - edukacyjnych
oraz    zajęciach gimnastyczno – korekcyjnych

 

 

„ Trzymaj formę”

   - koordynator     Elżbieta Rząca

 

1. Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach starszych na temat zdrowego stylu życia

2. Wykonano plakaty na temat zdrowego odżywiania się , uprawiania sportów oraz higieny i prezentowano je na klasowych gazetkach oraz korytarzu szkolnym

3. Tworzono kolorowe, zdrowe sałatki warzywne , owocowe i kanapeczki w klasach oraz tworzono jadłospisy ze zdrową żywnością

4. Odbywały się wycieczki piesze, rowerowe i turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy na basen, zajęcia pozalekcyjne sportowe: piłka nożna, siatkówka, taekwondo, taniec

6. Na zajęciach wych. fizycznego wykonano testy motoryczne

 ( Indeks Sprawności Fizycznej , Test Coopera, Halowy Trójbój LA)

7. Prowadzono pogadanki z rodzicami na temat przygotowywania zdrowych posiłków dzieciom.

8. Udział w konkursie filmowym „ Tesco dla szkół” o zdrowym odżywianiu

 

„Odblaskowa szkoła”  

  - koordynator  Krystyna Niedziułka 

 

1.Uczniowie klas młodszych otrzymali kamizelki odblaskowe , a klas starszych elementy odblaskowe .

2.W sali  gimnastycznej zostało zorganizowane spotkanie z policjantem dla klas O –III i klas IV- VI . Odbyły się także spotkania w klasach.

3.Zostały przeprowadzone zajęcia z ratownikiem medycznym.

4.Wykonano gazetki na temat bezpieczeństwa na drodze, prowadzone były lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa.

5.Ponadto na lekcjach wychowania fizycznego, techniki uczniowie przez cały rok poznają znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego poruszania się na drogach pieszo i rowerem.

6. W szkole odbyły się także dwa ogólnoszkolne konkursy pod hasłem ,,Bądź bezpieczny na drodze”. Jeden – plastyczny ( w którym wzięli udział uczniowie klas 0-III), drugi dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.  Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy II – III   i  klasy IV – VI Wzięło w nim udział 60  uczniów. 

Zaproszenie do oddziałów przedszkolnych Ratownika Medycznego.

 

 

 

 „ Owoce w szkole”  

   - koordynator  Barbara Obruśnik 

1.W projekcie „Owoce w szkole” brały udział  dzieci z klas I-III. W czasie długich przerw, 2 lub 3 razy w tygodniu, dzieci otrzymywały zestawy owoców i warzyw.

2. Przeprowadzono z uczniami cykl zajęć na temat: ,,Jedz owoce bo są zdrowe, kolorowe”. Wykonano, także gazetkę na korytarzu zachęcającą do częstego jedzenia owoców i warzyw.

 

„ Pij mleko”

 

Uczniowie klas „O” otrzymywali 5 porcji mleka smakowego lub zwykłego w każdym tygodniu.

Uczniowie klas I – VI  w każdym tygodniu otrzymywali 3 porcje mleka

smakowego lub zwykłego.

Uczniowie poznawali korzyści picia regularnie mleka i jego wpływu na zdrowie.

 

„ Nie pal przy mnie proszę ”

   - koordynator Ewa Orzechowska

 

 

 

Przeprowadzono cykl zajęć dotyczących szkodliwości palenia osób dorosłych przy dzieciach, pogadanki z rodzicami, uczniowie wykonali plakaty dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, gazetki tematyczne.

 

„ Zbieramy nakrętki”  - koordynator  Dorota Jamka-Stawarz 

Uczniowie wszystkich klas aktywnie zbierali nakrętki, sortowali je kolorami gromadząc w ten sposób potrzebne środki , które zostały przekazane na  rehabilitację chorych dzieci

 

„ Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”

   - koordynator  Wanda Małek 

 

 

Akcja zbierania karmy dla psów i kotów dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami cieszyła się dużym zaangażowaniem uczniów naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnymzebrano i przekazano do schroniska 315 kg. karmy dla zwierząt.

- Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach na temat opieki nad zwierzętami , wykonano gazetki klasowe. Odbyło się też spotkanie dzieci z weterynarzem, dotyczące od[powiedniej opieki nad zwierzętami.

 

 

 „ Ekoklasa”  

  - koordynator  Grażyna Jakieła 

 

Uczniowie wszystkich klas brali udział w zbiórce materiałów wtórnych. Zespoły klasowe otrzymywały punkty za zaangażowanie. Najlepszym klasom wręczone zostały nagrody.

 

Przez cały rok szkolny zebrano :

 

Makulatura – 5409 kg

Baterii – 243,8 kg

Puszkek aluminiowych- 98 kg

Tonerów , tuszy i telefonów - 596 szt

                

Inne akcje, inicjatywy :

 

 

 „Bezpieczeństwo w sieci”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Działań Edukacyjno – Informacyjnych ,, Kibice i Doping – Tak, Pseudokibice i Agresja – Nie’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, Cała Polska czyta dzieciom’’ – koordynator 0-III Ewa Szczygieł,

IV-VI Krystyna Niedziułka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zdrowego i kulturalnego trybu życia :

koordynator Anna Warta

 

 

,, Jak radzić sobie ze stresem ‘’

,,Zdrowe odżywianie oraz higiena pracy umysłowej’’

,,Tolerancja, integracja i szacunek dla innych ludzi’

,, Jak zyć z ludźmi i wśród nich – profilaktyka przemocy’’

,, Zasady kulturalnego zachowania się. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów’’

,, Gruźlica atakuje, prawda czy mit ‘’

,, Jak uniknąć wszawicy ‘’

 

 

 

Przeprowadzono lekcje wychowawcze  «  Bezpieczny internet », realizowano treści dotyczące zagrożeń w sieci na lekcjachj. polskiego. Wykonano gazetki klasowe na korytarzu szkolnym. Uczniowiewzięli udział w spektaklu ,,Wrota czasu’’ – o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera.

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone przez sierżant sztabową Magdalenę Chwastek prelekcje dla uczniów klas starszych dotyczące zjawiska pseudokibiców, związanych z tym zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Przeprowadzono lekcje wychowawcze dotyczące przynależności do różnych grup, związanej z tym agresji i czyhających zagrożeń.

 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  w dn.26 - 30 maja 2014r. w naszej szkole po raz kolejny został przeprowadzony „TYDZIEŃ CZYTANIA”. W tym roku akcję czytania w klasach 0 – III propagowali głównie dyrektorzy placówek oświatowych oraz policjanci pracujący na co dzień w Wieliczce.

 

W klasach IV – VI podczas zajęć czytali nauczyciele uczący w danej klasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia profilakyuczne w klasach IV – VI przeprowadzone przez panią pedagog.

 

Zajecia profilaktyczne w klasach III – VI prowadzone przez panią pedagog.

Ankiety socjometryczne w klasach III, VI

 

Cykl zajęć w klasach IV – VI

 

 

Lekcje wychowawcze, gazetki informacyjne na korytarzach szkolnych.

 

 

 

 

 

Ponadto uczniowie wzięli udział w akcji ,, Madagaskar ‘’, ,, Czekoladowa Paczka’’, ,,Góra Grosza ‘’, zbiórka ubrań