Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Realizacja programów w roku szkolnym 2012 - 2013

UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMACH W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013

 

1.  „English teaching”   -  koordynator  Grażyna Sparzyńska    Klasy IV-VI          

•    Doskonalenie umiejętności komunikowania się w j. angielskim
•    Warsztaty, spektakle, konkursy
•     Wycieczki, zajęcia z Native Speaker’em
•    Organizacja uroczystości w j. angielskim

 

2.  „ Moja natura 2000”  - koordynator   Grażyna Jakieła , Dorota Jamka- Stawarz    Klasy IV-VI, Klasa II a    

•    Prezentacje multimedialne
•    Zajęcia teoretyczne, warsztaty                                                                                

•    Zabawy interaktywne
•    Wycieczki, podchody

•    Konkursy

3.    Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - koordynator  Dorota Jamka- Stawarz  Klasy I- III

•    Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne
•    Zajęcia logopedyczne
•     Zajęcia socjo– terapeutyczne i psycho - edukacyjne
•    Zajęcia gimnastyczno - korekcyjne


4.    „Smok Mądragon daje radę”- jak bezpiecznym być na co dzień   - koordynator Agata Nowak    Klasy I-III

•    Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących bezpieczeństwa
•    Gry, łamigłówki, zagadki, zabawy, piosenki i bajki utrwalające umiejętności związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
•     Poznanie numerów alarmowych
•    Spotkania z policjantami, strażakami

 

5.    „ Trzymaj formę”  - koordynator  Agata Nowak    Klasy V- VI 

•    Realizacja na lekcjach wychowawczych tematów o zdrowym odżywianiu i korzyściach uprawiania sportów
•    Tworzenie gazetek tematycznych
•    Wykonywanie zdrowych prostych potraw, prezentacja przepisów                         

•    Rajd rowerowy, wycieczki piesze po okolicy
•    Wycieczki turystyczno - krajoznawcze
•    Tworzenie i rozwieszanie plakatów zachęcających do zdrowego trybu życia

 

6.    „Odblaskowa szkoła”   - koordynator  Edyta Słotwińska    Klasy O- III
•    Spotkanie uczniów klas 0-III z policjantem
•    Wyposażenie uczniów w opaski odblaskowe
•    Przeprowadzenie konkursu plastycznego „ Znaki drogowe” w kl.0 –III i IV-VI oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym
•    Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych, techniki i zajęciach pozalekcyjnych
•    Wykonanie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych

7.    „ Owoce w szkole”    - koordynator  Barbara Obruśnik    Klasy I-III
•    Przez 10 wybranych tygodni w I okresie dzieci będą otrzymywały świeże owoce i warzywa, np. jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewki, paprykę
•    W ramach programu dzieci otrzymywały również soczki
•     Zajęcia edukacyjne poświęcone zdrowemu odżywianiu
•    Przygotowywanie przez dzieci na zajęciach sałatek owocowo- warzywnych

8.    „ Nie pal przy mnie, proszę”   - koordynator  Ewa Orzechowska    Klasy I-III
•    Prowadzenie pogadanek z dziećmi
•    Pedagogizacja rodziców na temat szkodliwości palenia w obecności dziecka
•    Tworzenie prac plastycznych w formie plakatów, rysunków
•    Tworzenie gazetek na korytarzu szkolnym

 

9.    „ Pij mleko”  Klasy 0- VI 
•   Otrzymywanie przez uczniów w każdym tygodniu porcji mleka smakowego lub bezsmakowego 

•   Poznawanie korzyści picia regularnie mleka 

 

10.    „ Zbieramy nakrętki”   - koordynator Dorota Jamka - Stawarz    Klasy 0 –VI
•    Zbieranie i segregowanie plastikowych zakrętek, z których dochód wspomaga rehabilitacje chłopca niepełnosprawnego z terenu naszej gminy
•    Pogadanki z dziećmi nt. tolerancji i konieczności pomagania innym

11.  „ Los zwierzat jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”   - koordynator  Wanda Małek    Klasy I-VI

•    Pogadanki na temat opieki nad zwierzętami
•    Zbiórka karmy sypkiej i konserwowej dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
•    Prowadzenie lekcji wychowawczych  ( jak zwalczać przemoc, agresję wobec  zwierząt, jak pomagać zwierzętom)

 

12.    „ Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła    Klasy 0-III

•    Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
•    Zbiórka baterii

•    Zbiórka makulatury
•    Zbiórka puszek aluminiowych
•    Zbiórka tuszy, tonerów, telefonów

 

REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/13

 

Program

Zrealizowane formy

 „English teaching” - koordynator  Grażyna Sparzyńska 

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć językowych „Let’s speak English”

oraz „Communicative activities”

2. Organizacja wyjazdu na warsztaty językowe, które  odbyły się w Krakowie

( Nauka Bez Granic)

3. Zorganizowanie Dnia Matki w Centrum Kultury w Gdowie, na którym zaprezentowany został spektakl teatralny „Pocahontas” przygotowany w ramach zajęć „Communucative Activities”

4. Promocja szkoły – udział w IV Festiwalu Teatrów Angielskich w Niepołomicach

5. Dokonanie zakupów : materiałów biurowych, dyktafonów, wyposażenia biblioteki ( książki i filmy), strojów do przedstawienia.

6. Koordynacja wszelkich działań zawiązanych z realizacją programu

 

„ Moja natura 2000” - koordynator  Grażyna Jakieła / Dorota Jamka -Stawarz

W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach teoretycznych, warsztatach, zajęciach plastycznych prezentacjach multimedialnych, zabawach interaktywnych, wycieczkach, podchodach, konkursach.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

- koordynator  Dorota Jamka-Stawarz 

W ramach projektu przez cały rok szkolny uczniowie klas I – III brali udział w zajęciach dodatkowych dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne, uczestniczyli w zajęciach logopedycznych ,  zajęciach socjo– terapeutycznych i psycho - edukacyjnych
oraz    zajęciach gimnastyczno - korekcyjnych

 

„Smok Mądragon daje radę”- jak bezpiecznym być na co dzień - koordynator  Agata Nowak

Przeprowadzono cykl zajęć wychowawczo –dydaktycznych dotyczących bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

Uczniowie brali udział w zabawach związanych z bezpieczeństwem, rozwiązywali łamigłówki, poznawali numery alarmowe,piosenki oraz poznawali bajki związane przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i utrwalające je.

Odbyły się spotkania z policjantami, strażakami.

 

„ Trzymaj formę” - koordynator     Agata Nowak / Elżbieta Rząca

1. Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach V i VI:

-  „Jak troszczyć się o swoje zdrowie?”

- „Trzymaj formę- co to znaczy?”

-„ Dbamy o higienę naszego ciała.

-„ Co szkodzi naszemu zdrowiu?”

-„ Czy wiesz co jesz?”

-„ Lepiej zapobiegać niż leczyć”

- „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

-„ Sport to zdrowie- ruch w każdej postaci”

-„ Jak zdrowo się odżywiać?”

2. Wykonano plakaty na temat zdrowego odżywiania się , uprawiania sportów oraz higieny i prezentowano je na klasowych gazetkach oraz korytarzach szkolnych wykonano„Piramidę żywieniową”

na korytarzu szkolnym

3. Tworzono kolorowe, zdrowe sałatki warzywne , owocowe i kanapeczki w klasach oraz tworzono jadłospisy ze zdrową żywnością

4. Odbywały się wycieczki piesze, rowerowe i turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy na basen, lodowisko, spotkania ze znanymi sportowcami, zajęcia pozalekcyjne sportowe: piłka nożna, siatkówka, taekwondo, taniec

5. Zorganizowano Dzień Dziecka z baseballistami

6. Na zajęciach wych. fizycznego wykonano testy sprawności fizycznej oraz testy wydolności fizycznej

7. Prowadzono pogadanki z rodzicami na temat przygotowywania zdrowych posiłków dzieciom.

 

„Odblaskowa szkoła”  - koordynator  Edyta Słotwińska 

1.Odbyły się 3 spotkania z policjantem (dla klasy II c, dla klas drugich, dla wszystkich uczniów)

2. Prowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa we wszystkich klasach

3.Rozdano uczniom z klas  pierwszych kamizelki odblaskowe

4. Rozdano uczniom z klas drugich przywieszki odblaskowe do tornistrów

5. Zorganizowano konkurs plastyczny na dwóch poziomach: klasy 0-III, klasy IV-VI

6. Przygotowano i przeprowadzono turniej wiedzy „Bądź bezpieczny na drodze”  na trzech poziomach: klasy 0-I,, II-III dla klas IV-VI (test interaktywny przeprowadził p. A. Obrał)

7. Odbyło się przedstawienie dla dzieci biorących udział w turnieju wiedzy oraz konkursie plastycznym przygotowane przez koło teatralne prowadzone przez p. W. Małek

8. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dotyczące przepisów ruchu drogowego

9. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym „ Znam znaki drogowe”

 

 „ Owoce w szkole”  - koordynator  Barbara Obruśnik 

W projekcie „Owoce w szkole” brało udział 167 dzieci z klas I-III. Program realizowany był  od października  2012 r. do kwietnia  2013 r. W czasie długich przerw, 2 lub 3 razy w tygodniu, dzieci otrzymywały zestawy owoców i warzyw. Były to: jabłka, gruszki, marchew, papryka, rzodkiewka, sok warzywny i sok owocowy. Uczniowie bardzo chętnie spożywali wymienione warzywa i owoce.

Przeprowadzono z uczniami cykl zajęć na temat: ,,Jedz owoce bo są zdrowe, kolorowe”. Wykonano, także gazetkę na korytarzu zachęcającą do częstego jedzenia owoców i warzyw.

„ Nie pal przy mnie, proszę”  - koordynator  Ewa Orzechowska 

W bieżącym roku szkolnym przeprowa -

dzono z uczniami cykl zajęć edukacyjnych z programu ,,Nie pal przy mnie proszę”.

Na zebraniach wywiadowczych  odbyły  się pedagogizacje rodziców, którzy zostali zapoznani z zagrożeniami dla swoich dzieci wynikającymi z palenia papierosów przez dorosłych w obecności dzieci

Dnia 24.05.13r. na uroczystości z okazji Dnia Matki  w ramach programu uczniowie przedstawili teatrzyk   pt. ,,Królewiczu  przestań palić ! ”.

Wykonano również prace plastyczne z okazji Dnia bez papierosa z których wykonano wystawę szkolną

 

„ Pij mleko”

Uczniowie klas „O” otrzymywali 5 porcji mleka smakowego lub zwykłego w każdym tygodniu.

Uczniowie klas I – III w każdym tygodniu otrzymywali 3 porcje mleka

smakowego lub zwykłego.

Uczniowie poznawali korzyści picia regularnie mleka.

 

„ Zbieramy nakrętki”  - koordynator  Dorota Jamka-Stawarz 

Uczniowie wszystkich klas aktywnie zbierali nakrętki, sortowali je kolorami gromadząc w ten sposób potrzebne środki , które zostały przekazane na  rehabilitację chorych dzieci

 

„ Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka” - koordynator  Wanda Małek 

Akcja zbierania karmy dla psów i kotów dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami cieszyła się dużym zaangażowaniem uczniów naszej szkoły. W grudniu  i kwietniu zostało przekazane do schroniska 500 kg. karmy suchej i w puszkach, którą przynieśli uczniowie następujących klas: ,,0 b”, I a , I b, II b ,I II c ,III a , III b, IV a, IV b, IV c, V a, V b, V c, VI b, VI c.

Dnia 21 maja 2013r. na lekcjach wychowawczych w klasach Va, b, c oraz

VI a, b, c odbyło się spotkanie z przedstawicielem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Uczniowie zostali zapoznani z pracą wolontariuszy na rzecz schroniska i uwrażliwieni na krzywdę jaką dorośli i dzieci wyrządzają zwierzętom. Także zadeklarowali się, że  w następnym roku  szkolnym będą brać udział w akcji zbiórki

dla zwierząt ze schroniska.

- Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach na temat : „Zwierzęta wokół nas”, „Pies, kot- to przyjaciel człowieka

- tworzono gazetki klasowe na temat opieki nad zwierzętami

 

 

 „ Ekoklasa”   - koordynator  Grażyna Jakieła 

 

Ilość zebranych materiałów wtórnych przez uczniów całej szkoły:                   

-        makulatura – 4500 kg

-        telefony -20 szt

-        tonery- 60 szt

-        tusze – 58 szt                

-        puszki – 65,5 kg        

-        baterie  151,3 kg            

                        

Zakupiono nagrody dla uczniów koła ekologicznego i dla aktywnych uczniów w w konkursie EKOKLASA

 nagrody dla uczniów koła matematycznego i j. angielskiego, drzewa,nagrody dla klas       

    

Nagrodzone klasy:

Miejsce I – klasa 0 b       -

Miejsce II – klasa I b     

Miejsce III – klasa II c  

Miejsce IV – klasa V b   

Uczniowie wszystkich klas brali udział w konkursie plastycznym „ Nie wypalaj traw”

Odbyły się zajęcia pt. „ Ziemia naszym wspólnym dobrem”