Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA CODZIENNIE 

 

(w każdym dniu zajęć szkolnych)

 

od godz. 7.00 do godz. 8.45 oraz od godz. 10:30 do godz. 16.45

 

 

 

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.św.Jana Kantego w Gdowie

z dnia 29 września 2016r. 

 

Drodzy Rodzice,

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im.św. Jana Kantego w Gdowie przypomina o konieczności osobistego odbioru dziecka zapisanego na zajęcia świetlicowe. Dziecko należy odebrać od  nauczyciela sprawującego opiekę w przydzielonej sali, potwierdzając odbiór dziecka swoim podpisem.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady.

  

     W świetlicy pracuje trzech wychowawców.

Wychowawcy świetlicy:

mgr Agnieszka Ciężarek

mgr Grzegorz Ziejewski

mgr Anna Słotwińska

 

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie jest placówką, która  pełni podstawowe funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy, który powstał w oparciu o roczny plan pracy szkoły z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.

 

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

Z zajęć i opieki w świetlicy  mają prawo korzystać uczniowie, których obydwoje rodzice  pracują oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym.

W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole  oraz w przypadku zgłoszenia przez rodzica nagłej  potrzeby opieki nad dzieckiem.

Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

ZADANIA ŚWIETLICY:

 

  1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
  2. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  3. Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  4. Ujawnienie i rozwijanie zamiłowań i uzdolnień uczniów.
  5. Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.
  6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
  7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
  8. Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce przez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

W świetlicy organizowane są zajęcia:

 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Gry stolikowe.

Plastyczno techniczne.

Pogadanki tematyczne.

Zabawy integracyjne.

Odrabianie lekcji pod opieką nauczyciela.

 

W wyposażeniu świetlicy są:

Gry planszowe dydaktyczne i towarzyskie, puzzle, klocki, układanki, gry komputerowe.

Jest również radiomagnetofon z odtwarzaczem CD, telewizor i odtwarzacz video dzięki którym jest możliwe oglądanie programów i filmów edukacyjnych oraz filmów i bajek dla dzieci.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

W szkole istnieje możliwość korzystania przez dzieci ze stołówki szkolnej.

 

Koszt posiłków:

 

Zupa: 1 zł

II danie: 2,50 zł

Cały obiad: 3,50 zł

 

Posiłek wykupuje się na cały miesiąc. Płatny jest z góry na koniec miesiąca poprzedzającego.

 

 

DOWOZY I ODWOZY

 

Ustalone są trzy trasy, na których kursują trzy autobusy. Dzieci gromadzą się na wyznaczonych przystankach o określonych godzinach.

Po zajęciach lekcyjnych autobus szkolny zabiera dzieci z parkingu za szkołą.

Trasy dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie w roku szkolnym 2018/2019 zamieszczone są w pliku do pobrania poniżej.