Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / NASZA SZKOŁA

NASZA SZKOŁA

 

         Historia Szkoły Podstawowej w Gdowie

 

        Hymn naszej szkoły

 

Szkoła Podstawowa w GdowieSzkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego usytuowana jest przy ulicy Myślenickiej, około 500 m. od rynku w Gdowie. Położona jest w miejscowości, której początki sięgają czasów średniowiecznych. Prawdopodobnie miejscowość założył z końcem XI w. niejaki Gedko herbu Gryf. Miejscowość rozwijała się ze względu na dogodne położenie w dolinie rzeki Raby, na skrzyżowaniu szlaków biegnących na południe od Krakowa oraz ze wschodu na zachód. W przeszłości Gdów był miejscem ciekawych, a nieraz dramatycznych wydarzeń historycznych. W 1417 roku przez Gdów przechodził orszak króla Władysława Jagiełły wracający z Halicza do Niepołomic. Król Władysław Warneńczyk wydał dokument nadający przywileje kościołowi w Gdowie. W wieży Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny znajduje się dzwon odlany w 1462 r. przez Herarda, znanego konwisarza z drugiej połowy XV w., starszy od dzwonu Zygmunta o 58 lat. W drugiej połowie XVII w. Gdów był częścią dóbr Lubomirskich. Stąd marszałek koronny Hieronim Lubomirski wyruszył z rycerstwem powiatu szczyrzyckiego na wyprawę wiedeńską. W Gdowie miały miejsce tragiczne wydarzenia związane z powstaniem krakowskim oraz rabacją chłopską. Tutaj w 1846 r. rozegrała się główna bitwa powstańcza pomiędzy wojskami austriackimi dowodzonymi przez L. Rittera Benedecka, a grupą powstańców, którą tworzyła uzbrojona milicja Republiki Krakowskiej. Bitwa zakończyła się klęską armii powstańczej. W czasie drugiej wojny światowej w okolicach Gdowa skuteczną działalność prowadziły zbrojne oddziały Armii Krajowej.

         Jak wyglądały początki szkolnictwa w Gdowie nie wiemy. Można przypuszczać, że dzieci mieszkające w dworach miały prywatnych nauczycieli, niektórzy pobierali nauki w pobliskim Krakowie. Na podstawie dokumentów pochodzących z XV wieku dowiadujemy się , że w 1424 r. istniała w Gdowie szkoła parafialna, która była utrzymywana przez miejscowego proboszcza. O istnieniu i działalności szkoły w późniejszym okresie świadczy dokument mówiacy o 150-leciu Akademii Krakowskiej, w którym jest zapisanych 3 uczniów z Gdowa. W XVIII w. wśród nielicznych szkół parafialnych wymieniana jest szkoła w Gdowie, która w okresie rozbiorów przeżywała ogólne trudności. Zaborcy nie dbali o rozwój oświaty i kultury na ziemiach polskich w związku z tym ogromna liczba Polaków nie umiała czytać i pisać.

         W 1859 w Gdowie została utworzona szkoła trywialna (trivium - szkoła niższego stopnia obejmująca naukę trzech przedmiotów: gramatyki, retoryki i dialektyki), która obejmowała rejon Gdowa, Grzybowej i Bilczyc. Pierwszym jej nauczycielem był Jan Fliś. W 1875 roku nastąpiły kolejne zmiany w gdowskiej oświacie. Orzeczeniem Krajowej Rady Szkolnej gdowską szkołę przekształcono na dwuklasową szkołę ludową, utrzymywaną przez Gminę Gdów, Bilczyce, Falkowice i tereny dworskie. W tym okresie do szkoły uczęszczało 147 uczniów , w tym 34 narodowości żydowskiej. Kierownikiem szkoły został Michał Kurzydło Grażyński, który prowadził szkołę przez 25 lat. W ciągu następnych lat liczba dzieci uczęszczających do szkoły ciągle wzrastała. Okręgowa Rada Szkolna w 1882 r. zobowiązała gminy do starania się o nowy budynek szkolny. W związku z tym Gmina Gdów nabyła w 1889 r. "realność na Rajszuli z budynkiem bardzo lichym, ogrodem i stodołą, remontując na szkołę z trzema salami." W 1890 r. następuje zmiana struktury szkoły na placówkę trzyklasową , a w 1891 na czteroklasową. W 1891 r. do szkoły uczęszcza 440 uczniów z Gdowa i sąsiednich gmin. W szkole pracuje 9 nauczycieli, którzy realizują ówczesny program szkolny oraz uczą religii katolickiej i mojżeszowej. Z obwodu szkolnego odłączyły się miejscowości Fałkowice i Bilczyce, które założyły własne szkoły. W 1892 r. z inicjatywy nauczyciela Konstantego Pierożka , przy pomocy ks. M. Kolora szkoła otrzymała sztandar z wizerunkiem pierwszego patrona szkoły św. Stanisława Kostki, a z drugiej strony orłem polskim.

         Liczba ludności w Gdowie ciągle wzrastała, zachodziła więc konieczność wybudowania nowej szkoły, większej od istniejącej. Fundusze gminne oraz dodatkowe, przyznane przez Krajową Radę Szkolną zostały przeznaczone na budowę nowej szkoły. Pracami, które trwały od czerwca 1906 r. do września 1908 r., kierował przedsiębiorca Jan Hołuj z Górnej Wsi. W okresie wznoszenia nowego budynku szkolnego, dzieci pod kierunkiem ówczesnego kierownika K. Jasielskiego przedstawiały sztukę scenicznš pt. "Bernadetta" oraz urządzały "Jasełka", z których dochód lokowano w banku z przeznaczeniem na figurę patrona nowej szkoły św. Jana Kantego.

         20 października.1908 r. nastąpiło poświęcenie nowego budynku szkolnego oraz podjęto decyzję o postawieniu przed budynkiem figury św. Jana Kantego.. Figurę wykonał artysta-kamieniarz Wojciech Samek z Bochni. 23 października 1910 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie figury św. Jana Kantego, który został uznany patronem szkoły, pomimo że nie było formalnego nadania imienia.

         Od tego czasu do wybuchu II wojny światowej dzień 20 października był obchodzony jako święto szkoły. W okresie pierwszej wojny światowej budynek szkolny uległ poważnym zniszczeniom, był przez okres jednego roku zamknięty. W latach dwudziestych nastąpiła odbudowa obiektu szkolnego i reorganizacja szkoły. W 1925 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego przekształciło istniejąca placówkę na sześcioklasową publiczna szkołę mieszaną, a w 1927r. powstała szkoła siedmioklasowa.

         W 1933 r. społeczeństwo lokalne ufundowało szkole sztandar z wizerunkiem św. Jana Kantego, lecz nieznane są jego losy.

         Okres II wojny światowej to zamknięcie budynku i przerwa w zajęciach lekcyjnych w szkole. Lekcje odbywały się w prywatnych domach i stodołach na terenie Gdowa. Po zakończeniu wojny szkoła zaczęła normalnie funkcjonować wdrażając kolejne reformy edukacyjne - w roku szkolnym 1965/66 utworzono ośmioklasową szkołę podstawową, a w 1973/74 przekształcono Szkołę Podstawową w Gdowie na Zbiorczą Szkołę Gminną istniejącą do 1984 r. W latach 1961 - 1963 nastąpiła kolejna rozbudowa budynku szkolnego. W roku 1963 Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły istniejący do dzisiaj. W roku 1991 oddano do użytku nową część szkoły, w której znajduje się 6 sal lekcyjnych. W kolejnych latach nastąpiła modernizacja otoczenia szkoły - powstały 2 boiska szkole, plac zabaw  dla dzieci młodszych oraz parking i mniejsze boisko za szkołą.

         Bardzo ważnym wydarzeniem dla szkoły oraz społeczności lokalnej było uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Gdowie imienia. Wracając do tradycji Szkoła Podstawowa w Gdowie, 1 czerwca 1993 roku przyjęła imię św. Jana Kantego. Również w tym roku odnowiono figurkę św. Jana Kantego, która od wielu lat związana jest z otoczeniem szkoły i wrosła w pejzaż szkolnego ogrodu. Nasza szkoła to miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Gdowa i okolic.

          Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie jest mgr Adam Kasprzyk.

 

 

 

Pliki do pobrania